Nusret Karaca

'AÇLARLA TOKLARIN SAVAŞI".."NİKA İHTİLALİ "

Bizans..Konstantinopolis..İstanbul ve AT MEYDANI..HİPODROM

Romadaki benzerleri gibi inşa edilen ve 30.000 ile 50.000 seyirci kapasiteli Hipodrom .(.Sultanahmet )tarihte MAVİLER İle YEŞİLLERİN çok sayıdaki at yarışlarına sahne olmuş.Maviler siyasal olarak tutucu ve gelenekçiydi.Roma'nın yönetimin elinde tutan kesimi temsil ederken Yeşiller ise ticaret ve zanaatle uğraşan kesimi temsil ediyorlardı. Daha önceleri Beyazlar takımı Mavilere,Kırmızılar'da Yeşillere katılmışlardı.Böylece yarışlar iki takım arasında yapılıyordu.İki takımın rekabeti İmparatorun işine geliyor ve muhalefetin güçlenmemesi kendi iktidarını sağlamlaştırıyordu.Ayrıca Mavilerle Yeşillerin Hristiyanlığı yorumlamaları da farklıydı.
Ancak 532 yılında güçler birleşti ve NİKA(Zafer)çığlıkları ihtilale dönüştü Ayasofya Katedrali hasar gördü..İmparator Justinuanus bu ayaklanmadan eşi Thedora'nın ve Generalinin soğukkanlılığı ve kararlılığıyla kurtuldu.Ayaklananlar Hipodrom'da sıkıştırıldılar ve kılıçtan geçirildiler.Ayasofya ise daha sonra yeniden inşa edildi.