Nusret Karaca /Tarih Araştırmaları-Yazıları
....
Serfler(Köylüler) Orta Çağ'ın Feodalite yapısı içindeki üretim düzeninde yer alan bir sınıftır.Yaşam koşulları zordu.Bunun yanında ağır vergiler altında insanca yaşam koşullarından uzak hatta yoksundurlar.Eziliyorlardı.1323 yılında bu ortama adeta isyan ederek Flander'de ayaklandılar.Bazı kentler onları desteklerken bazı kentler ise karşıydılar.Ayaklanma başlarda lehlerine giderken,bir süre sonra boyun eğmek durumunda kaldılar.Yöneticileri JAKOP PEYT ateşte yakıldı.1328 deki ikinci denemelerinde ise ağır kayıplar verdiler.(10.000 'e yakın ) Çalışma şartları daha da ağırlaştı,kötüleşti.
...
1525 yïlında Almanya'da olan Köylü ayaklanmasında ise köylüler 12 maddelik bir istek sundular.Kutsal kitaplardan örnekler gösterdiler. Alman senyörlerinin ormanları köy topluluklarına bırakmaları gerektiğini söylediler.Av hayvanlarından yararlanmak istediler.Ancak bu başkaldırı ve hak isteme hareketi sonucunda 130.000 kayıp verdiler.