PLATON (Eflatun) ve KHARMİDES ÜZERİNE
..
(Nusret Karaca)...
Platon(İ.Ö 427/347)..Ve Kharmides üzerine kısaca 50 yıla yakın bir yazıcılık hayatı var Platon'un..

Bu süre içersinde yazdığı eserlerden 35 bir doyaligisiyle bir cilt içinde toplanan mektupları günümüze ulaşmıştır.
Platon'un eserlerini Gençlik,Olgunluk ve İhtiyarlık dönemleri diye sınıflandırmak mümkündür. Gençlik çağı eserlerinde henüz hocası Sokrates'in etkisi göze çarpar.Bu etki olgunluk döneminde görülmez.İhtiyarlık dönemi eselerinde ise sağlam bir mantık hakimdir.KHARMİDES gençlik çağı eseridir.Kharmides,Khairephon,Kritias ve Sokrates arasında geçen konuşmayı aktarır bizlere.Sokrates'in ağzından.. Konu Eski Greklerin"Sofrosine" dedikleri Fazilet-Erdem-Bilgelik'tir.
Tartışma'da (Konuşmalarda) tanımlamalar tatmin edici olmayınca Sokrates alçakgönüllüğü ile tartışmayı idare edemediğini ve sorumluluğun kendinde olduğunu belirtir..
...
.."BU KONU Ve PLATON'un KHARMİDES'i İÇİN
M.E.B..Yayınları 1989 basımı KHARMİDES GENİŞ BİLGİ İÇİN ÖNERİM"