Dörtlü Takrir Nedir?

(Araştırma/Nusret Karaca)


Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 ve 1930 yıllarındaki Çok Partili Hayata Geçiş denemeleri sonunda ,bir gurup CHP linin
verdiği ve yeniden Çok Partili Dönem yolunu açan bir takrir'dir.

1945 yılı...7.Haziran Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün CHP meclis grubunda açık olarak görüşülmek üzere bir Takrir verirler(Önerge/Anlatım)Dört kişinin verdiği bu önerge "Dörtlü Takrir diye bilinir. İstenen Türkiye'nin tek parti yönetiminden çok partili hayata geçmesi, bunun için de serbest seçimlerin yapılmasıdır.Bunun yanında üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP'nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasıda Takrir de yer alıyordu.Adnan Menderes ile Fuat Köprülü Vatan gazetesinde muhalif yazılar yazmaya başladılar..21 Eylül 1945'te ikisi de Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edildi. Refik Koraltan'ın tepkisi onun da ihraç edilmesine neden oldu. Bu olaylar doğrultusunda Celâl Bayar milletvekilliğinden ve partiden istfa ile ayrıldı.


Menderes,Koraltan,Köprülü ve Bayar 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdular ve 1950....den 1960 ihtilaline kadar geçen süreçte Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarını sürdürdü
Kaynak
_

Akandere Osman. "Bir Demokrasi Beyannamesi Olarak" “Dörtlü Takrir’in” Amacı ve Mahiyeti."....
Eğitim Enstitüsü Öğrenci Bilgilerim..Notlarım..