Araştırma: Nusret Karaca

Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman öncesindeki padişahların Tebdil-i kıyafet gezdiklerine dair bir bilgi yoktur.Osmanlı Devleti tarihçilerinden Tarihçi Ali'nin çalışmalarından öğrendiklerimize göre Kanuni ,Veziriazam Makbul İbrahim Paşa ile sıkça Tebdil-i kıyafet gezermiş.Bu gezmelerde giysi olarak ise çoğunlukla Kapıkulu Süvarisi kıyafeti kullanırmış.


17.y.y .dan itibaren tebdil -i kıyafet dolaşmaları çoğalmış.Özellikle Sultan 4.Murat ,yanında bostancıbaşı ile geceleri meyhaneleri basar ve bekar odalarını denetlermiş.


3.Osman da her gün tebdil- i kıyafet gezer,bazen at üzerinde gezer, bazen kebapçı da kebap,ya da gözlemecide gözleme yermiş.Bazen de leblebi...Ona öyle rastlamak mümkünmüş.

Sultan 3.Mustafa da genellikle sabah namazını Ayasofya' da kılar ve sonra dolaşmaya çıkarmış.Üzerinde ise bazı zamanlar derviş kıyafeti bulunurmuş.

Dip Not*: İstanbul'un 'İlk'leri ve 'En'leri - Kentim İstanbul