Cem Sultan Olayı ve Bunun Önemi Nedir?


Nusret Karaca


Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim arası genellikle Osmanlı’da bir duraklama devri olarak nitelendirilir. Bu dönemin en önemli olaylarından biri Cem Sultan olayıdır. Fatih’in ölümünden sonra 2. Bayezid ile Cem Sultan arasında taht kavgası başlar. Yapılan savaşı Cem Sultan kaybeder ve Memlük Devletine sığınır. Karamanoğulları Beyliğinin çağrısıyla Cem Sultan Anadolu’ya tekrar gelir. Bu savaşta da yenilince 1482 yılında Rodos Şövalyelerine Sığınır. Burada Cem Sultan’ı bir süre ellerinde tutan şövalyeler, Cem Sultan’ı Papa’ya teslim ederler. Papa da bir süre sonra Cem Sultan’ı Fransa’ya teslim eder. Olay bir iç sorun olmaktan çıkıp dış sorun haline gelir ve sorun Cem Sultan’ın ölümüyle kapanır. Rodos Adası Venedik denetiminde olduğundan bu olaya Venedikliler de katılmış denilebilir. Cem Sultan Olayı 2. Bayezid’in içte ve dışta etkin bir politika izlemesini engellemiştir. Fatih Sultan ile başlayan devşirmelerin devlet yönetimindeki etkinliği bu dönemde yerleşmiştir. İspanya’daki Beni Ahmer devletine yardım gönderilememiştir.