Anglo Saksonlar Kimdir?

Araştırma: Nusret Karaca

Bu sözcük ilk olarak 8.yüzyılda Kıta Avrupası yazarları tarafından kullanılmıştır.
Peki kimdir Anglo Saksonlar?
Biraz öğrenciliğimize dönerek,kaynaklara da dayanarak kısaca değinelim...

Bu adı duyduğumuzda aklımıza bir İngiliz ya da İngiliz kökenli birileri gelir.
Tarih kitaplarından öğrendiklerimize göre Romalılar Britanya'yı yani şimdiki İngiltere'yi istila ederek buraya 400 yıl süreyle burada egemen olmuşlar. Bir süre sonra ise Roma askerleri İtalya'ya geri çağırılırlar.O zaman Britanya adası savunmasız kalır Burada yaşayan Britonlar halkı, Romalılardan edinmiş oldukları gelenek, töre ve alışkanlıkları sürdürürler. Fakat Hz.İsa'nın ölümünden sonra 450 yıllarında, göçebe bazı kabileler şimdiki Doğu İngiltere bölgesine gelip yerleşirler.

Bu gelenler zorlu, acıması olmayan,savaşçı insanlardı. Şarkıları bile savaşlarla ilgiliydi. Çoğunlukla üç Germen (Cermen) kabilesinden kimselerdi.Bunlar Anglo, Sakson ve Jut boylarıydı.Kuzey denizi ve Baltık kıyılarında ya da bu kıyılara yakın bölgelerde yaşarlardı. Sağlam yapılı, beyaz tenli, genellikle sarışın ve uzun boylu ve cesurdular. Britanya'daki Roma gücünün son kalıntılarını sona erdirdiler. Yedi krallık kurdular..Bunların her birinin başında ayrı yöneticiler vardı. 829 yılında bunlar bir krallık halinde birleştiler. Daha sonra Norman akınları buradaki Anglo-Sakson kralların egemenliğine son verdi.

Eski İngilizce ya da Anglo-Sakson dili, üç Cermen kabilesinin konuştuğu dillerin bir karışımından oluşuyordu. Bugün konuşulan İngilizce bu dillerden gelişerek ortaya çıkmıştır.

Dilcilere göre, söz konusu bu diller arasında az bir benzerlik vardır. Gerçek anlamda Anglo-Sakson dili yabancı dillerden herhangi biri gibi incelenmeli görüşü hakimdir.

Anglo-Saksonlar'ın özelliklerinin kendi soylarından gelenlere de yansıdığı söylenebilir.Cesaret ve yılgınlık nedir bilmeyişleri,ilkelere bağlılık, çok değişik koşullarda rahatlıkla yaşayabilmek gibi... Anglo Saksonlar diye bilinen Germen boyları ilk olarak puta taparken daha sonraları(6.y.y.sonları)Hristiyanlığı benimsemişlerdir.1154 yılına kadar da Anglo Sakson dili diye bir dil kullanmışlardır. Kendilerine göre de bir ceza sistemi oluşturmuşlardır.

Kaynaklar: Eğt.Enstitüsü Notları, Yeni Makale(Umut Geloğlu), Halk Ansiklopedisi, Etimoloji, Türkçe Bilgi, Bilgi Dünyası