KENTLERİN ZİNCİRLERİ(Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
....
Haliç çevresinde yetişmiş bir kişinin o çevre ile ilgili tarihi bilgilerle, söylencelerle donanmaması mümkün mü!..Hele benim gibi hem edebiyat hem de tarihle iç içe olan biri için.
...
Haliç'in Bizans döneminde Haliç'i kapatan kalın Zincirleri malum..Harbiye de Askeri Müze'de parçaları sergileniyor.
...
Atinalı kumandan Alkibiades'in İ.Ö..(500 yıl kadar) Kizik zaferini kazandıktan sonra Boğaziçi'ni Sarayburnu'na doğru bir zincirle kapatmış.
.....
II.Bayezid Anadolu Kavağı ndaki Yoros Kalesi ile Rumeli Kavağı arasına zincir çektirirmiş.
...
Fatih döneminde Rodos 1480 yılında Mesih Paşa tarafından kuşatıldıktan sonra,kalın bir zincirle yan yana koydukları kayıklarla denizde hareketli bir köprü yapmışlar.
....
Ankara Kalesi'nin giriş kapılarıönünde emniyet Zincirleri takılı olduğu bilinir..
..
Kaleleri bazılarına,şehirlere kapıları arasında zincirler gerdirildiği için"Beldetü's selasil/Zincirler Şehri" ya da "Kal'atü''s-selasil" gibi adlar verilmiş.(Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ankara Kalesi'nden bu ad ila bahseder. Zatü''s-selasil diye de kullanılır.)*


....
*İ.BB..Askeri Müze..İstanbul Gezilerim(Duyduklarım.)..Seyyah...Osmanlı Çağının Satır Araları...Haliç günlüklerim(Nusret Karaca)