Mangır ve Kayme… Osmanlı Paraları Üzerine
(Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
...
Osmanlı Devleti'nde Mangır bakır sikkelere verilen addır. Madeni kıymetsiz olduğundan değeri de düşüktü. Moğolca’da bakır, nakit anlamına gelir. Çin’de eski paraya bakır denildiği Dîvânü Lugati't-Türk’te belirtilir.

Kayme(Gayme) ise Osmanlı 'da kullanılan ilk kağıt paranın adıdır. Sultan Abdülmecid zamanında basılmıştır. Çıkışı da Dersaadet Bankası dönemiyle eş zamanlıdır(Osmanlı Devleti'nin ilk bankası). Bu banka batınca kaime'nin değeri düşmüştür.

Osmanlı Devleti'nde kaime altın para karşısında değere düşüşü göstermiş ve kalpazanlık olayları görülünce ilk filigranlı kaime uygulaması başlamıştır. Mehmed Reşad ve Vahdettin zamanında yedi tertip basılan kaimelerin tutarı 161.018.663.60 lirayı bulmuştur. Cumhuriyet'in ilk kağıt Paraları ise 1927 yılında kullanılmıştır.

Bilindiği gibi ilk para Osman Bey, ilk akçe Orhan Bey, ilk altın para Fatih döneminde basılmıştır.
Sultan 2.Abdülhamit zamanında "KAVAİM-İ NAKDİYE NİZAMNAMESİ ile akçeler kağıtlara yenik düşmüş ve para yerine geçen bonolar, tahviller, çekler ülke hayatına girmeye başlamıştır.(*)
......
Paraların basıldığı Darphanedarb-hane adı Arapça ve Farsça'dan oluşur .Darp Vurma..Dövme..Çarpma...gibi anlamlar içerir. Hane ise ev anlamındadır. "Damga vurmak..damga basmak".....

.......
(*) Osmanlı Devleti'nin satır araları, İ.B.B.(Yayınlar,Kitabevleri), Kentim
İstanbul, Ders Notlarım(Eğt.Enst.), Güçlü Kayral ve Mehmet Tezçakın (Osmanlı Devleti'nde kağıt para),izmirnumismatik.