Nusret Karaca

Orta Çağ 'da krallar'ın toprak gelirlerini toplama hakkını dağıtmasıdır FİEF. Böylece halkı kendilerine sadık tutarlar ve toprak dağıttıklarına belirli görev ve sorumlulukları vermezlerdi.
Roma'nın zor dönemlerinde Kavimler Göçü gerçekleşmişti. Balamir komutasında Türkler Avrupa'ya ilerliyorlar ve Avrupa Hun Devleti'nin temellerini atıyorlardı.
Roma genellikle paraya dayalı bir devlet olduğundan bastığı oara Akdeniz çevresinde de geçerliydi.Mal alım satımları nakit parayla yapılıyordu.Merkezi bir yapılandırma yoluyla da vergilerini topluyordu.Çalışan memurlara da da nakit ödemeler yapılırdı.
4.y.y.dan sonra bu durum değişti,Roma zayıfladı,Akdeniz ticareti zayıfladı.Gernen kavimleri kabileyken devlet oluşumuna geçti.Dolaşımda para yoktu.Geçerliliğini yitirmişti.Ticaret ve pazarlar eski durumunda değildi ve vergi toplanması güçleşmişti.Hatta toplanamıyordu.
İşte FİEF bu ortamda doğdu.Fief alıp vermeler ve babadan oğula geçme durumu oluştu.
Ve sonuçta ORTA ÇAĞ toplumuna da FEODALİTE dendi.(Derebeylik)
Orta Çağ toplumunda(Derebeylikte)yerleşim; Malikane,Mera,Kilise,Atölye,Mera,Serf evi(toprağa bağlı çalışan/köle)Ahır ve Tarlalar'dan oluşuyordu
Vassal(Koruyan..Senyor...Şövalye) Süzeren(Korunan/toprağa bağlı köylü/serf)(*)
.....

*Türk Tarih Vakfı,Halil Berktay(Sabancı Üniversitesi),T.T.V(Uygarlıklar Tarihi),N.Karaca(Eğt.Enst.Ders Notları)