(Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
..
1839 yılında Sultan 1. Abdülmecid döneminde ilan edilen ve halkla padişah arasındaki ilişkileri düzenleyen Tanzimat Fermanı Gülhane Parkında Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştu .O dönemin çok önemli bir kişisi olan paşanın özel hayatında eşiyle sorunlar yaşadığı söylenir.Eski bir Sadrazam olan Benderli Selim Paşa'nın konağının satışa çıkarıldığını duyan Mustafa Reşit Paşa'ya konağın uğursuzluğundan bahsedilir.Eski dostu olan Şerif Abdülmuttalif Efendi, Mustafa Reşit Paşa'ya konağın kimseye hayır getirmediğini,satın alanların başlarına felaketler geldiğini,kazalara kurban gittiklerini hatırlatması üzerine paşa şu ilginç cevabı verir.
"Efendi Hazretleri,siz hiç merak buyurmayınız.Ben bu evin tapusunu hanımın üzerine çıkaracağım."(*)
.
...
(*)..Osmanlı Tarihi notlarım(Eğt.Enst.),İ.B.B.Yayınları(Kültür-Sanat),Tarihten Anektodlar( Notlarım),Geziler,Osmanlı Çağının Satır Araları(2006)