AYAĞI Tozlular ve ANTİK YUNAN da TİCARET

Nusret Karaca/Tarih Araştırmalarım
...
Orta Çağ'da mal alım satımı geçim kaynağı olmamıştır.Malkaneler tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılamaya çalışıyordu.Serf denilen toprağa bağlı olanlar ailece kendi yiyeceklerini kendileri yetiştirirlerdi.Gerekli eşyalarını kendileri yaparlardı.Bazı zanaatkar serf malikane beyinin evlerine bağlanır ,onların işlerini yaparlardı.Malikaneler çevresinde yerleşen tüccarlar ise pek itibar görmezlerdi.Bunlar zaman zaman fuarlar kurarlardı.Onlar"Ayağı Tozlu" adıyla anılırlardı.Küçümsenmelerinin nedeni ise malikanelerden kaçan serfler olmalarından kaynaklanıyordu.Kilise nezdinde ise Ticaret bir çeşit gasp tı.Kilise nin adil fiyat anlayışı nedeniyle bu tüccarlar mallarını istedikleri fiyata satamazlardı.Sınırlı bir kar koymak durumundaydılar.Fiyatlar ise lonca denilen ve zanaatkarları bir çatı altında toplayan loncalar tarafından belirleniyordu.
...
M.Ö.750/550 tarihleri arasındaki kolonileşme döneminde ekonomik özgürlük arttı.Üretim dış pazarlara yöneldi.Yunanistan da Korint,Milet,Atina,
Pire gibi siteler zanaat merkezi durumuna ulaştı.MÖ 4.Y.Y.da Atinalılar dış ticareti geliştirmek için bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirdiler.Mal getiren yabancıları korumak için ödüllendirmeler,tiyatro ve törenlerde özel koltuklar ayrılması,vergilendirmede eşitlik ,bazen bağışıklık(liman vergisi nde olduğu gibi)bu düzenlemeler içindedir.
...
Kumaş,şarap,mücevherat,silah,seramik,incir,odun,tu z,inci,hayvan,buğday ticarette öne çıkanlardan bazılarıdır.

...
(*) Erdem,Tevfik(Feodaliteden Küreselleşmeye),Uygarlıklar Tarihi Nilgün Yaman,Huberman,leo (Feodal Toplumdan 20.y.y.a),Bilgin Nahit(Antik Yunan Dünyası)