BARBARLAR HAKKINDA (Nusret Karaca/ Tarih araştırmaları)
...

Yapılan araştırmalar ve bir çok arkeolojik bulgular 'Barbar"ların M.Ö.1000 yıllarında tarih sahnesinde görüldüklerini kanıtlar.Eski Yunanlılar kendilerinden olnayan bütün halklara BARBAR(Barboros) derlerdi.Bu Romalıları da kapsasa zamanla ROMA-HELEN dışındaki halklar için de kullanılmaya başlandı.İskitler,Keltler,Germenler bu halklar içinde en çok dile getirilenler olmuştur.Romalıları en çok uğraştıran Germenler,Avrupa'nın en çok bildiği,önemli ve etkili halk ise İskitlerdi.Kavimler göçü sırasında Germenler ile beraber adı en çok duyulan diğer halkı ise Hunlardır(Avrupa Hunları)

Frank Kralı Clovis önce pagan olarak kalmıştı.Sonra Burgont prensesi ile evkenip onun etkisine girince Germen özelliklerini unutturmamak için "SAL YASASİ"nı yürürlüğe koymuş,Paris'i başkent yapmış,Barbar Krallıklarının en büyüğünü kurmuş ve Katolik Fransa'ya doğru bir evrilme süreci başlatmıştır.Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsemiştir.
Vizigotlar,Lombardlar,Burgondlar da büyük çatışmalardan sonra aynı mezhebi benimsemişlerdir.

KAVİMLER GÖÇÜ
............................
Hunların baskısıyla 375 yılına doğru Got Krallığının çökmesi bazı istila hareketlerini getirdi.Vizigotlar İspanya'ya yerleşti.Vandallar,Süevler,Burgond'lar Ren ırmağı üzerinden güney'e yol aldılar.Ostrogotlar. İtalya'ya,,Anglo Saksonlar İngiltere'ye yöneldiler.Lombard'lar da Büyük İtalya'yı ele geçirdiler.Vandallar Kuzey Afrika'ya indi...5.yy.dan itibaren "BARBAR KRALLIKLARI" kuruldu.Germenler'den ODEACER son imoarator Romulus Augustus'u devirdi ve Batı Roma tarihe karıştı.(476) Ancak Germenler ele geçirdikleri topraklarda
Roma izlerini silmediler.Zaten bu da kolay gerçekleşemezdi.Nüfusları azdı ve egemenlikleri altına aldıkları halklara uyum sağlamak durumundaydılar.Roma'nın maliye sistemini ve Latinceyi korudular.8 .y.y.da Avrupa'da üç dil hanesi görüldü.GERMEN,ROMA Ve LATİN DİLLERİ.(*)

.......
(*)Eğitim Enstitüsü ders notlarım ve kitaplarım,Niyazi Akşit-Emin Oktay(Tarih) Larousse(Milliyet/1994),Tarih Vakfı(Uygarlıklar Tarihi),Dilara Kahyaoğlu,Nilgün Yaman,Aydan. Demirkuş,,Elif Aköz,Hasan SungurÖzge Küçükosman,Seçbir Sosyoloji Eğitim Çalışmaları Merkezi