Nusret Karaca - Tarih Araştırmaları

Osmanlı Devleti'nde bir çok padişahın sanatkar bir ruha sahip olduğu ve sanatla, zanaatle uğraştıkları bilnir.Musiki,Şiir en çok ilgi duydukları alanlardır.
II.Selim kitap okuma sırasında satırları takip etmeye yarayan hilaller yapar,kendine özgü bir form geliştirip,zarif bir işçilik ortaya koyarmış.
Sultan III.Mehmet ,bir kaşık ustasıymış.I.Ahmet Çerkes kamçıları işlermiş.
Genç Osman'ın(II.Osman) küçüklüğünden beri saraçlığa ilgi duyduğu,III.Ahmet'in kadınlar arasında "gergef"işlediği ve bu konda çok meraklı olduğu bilinir.(gergef:çoğunlukla dikdörtgen biçiminde olup,üzerine nakış işlenecek kumaşın gerildiği iç içe geçebilen iki çerçeveden oluşan düzenek)
III.Selim bir silah ustasıdır,II.Mahmut sedefkar,II.Abdülhamit ise Amerika'da dünya sergisinde birincilik alacak kadar usta bir marangozdur.Tophane Fabrikası'nın ahşap ustalarıyla yarışacak kadar yeteneklidir.Yazı masaları,konsollar,büro malzemeleri yapar.
Not:Sultan Abdülaziz iyi bir sporcudur ve pehlivanlığı meşhurdur.Fatih'in" Avni "adıyla bilinen şiirleri,III.Selim'in besteleri ve yukardaki örnekler Osmanlı Padişahları'nın devlet yönetimi dışında yeteneklerini gösterdiği gibi yaşamlarını daha da anlamlandıran ve renklendiren yönleridir.(*)
..
"Bir güneş yüzlü melek gördüm ki alem mahıdır/
O kara sünbülleri aşıklarunun ahıdur(Fatih'in bir şiirinden)
...
(*)Eğitim Enstitüsü ders notlarım,Tarihi gezilerimde öğrendiklerim,duyduklarım,tuttuğum notlarım,katıldığım tarih sohbetleri,paneller,sergiler,takip ettiğim yayınlar,kütüphane notlarım ,İstanbul. B.B.Kültür A.Ş..Seyyar (Osmanlı Devletinin Satır Araları)