THOMAS Becket'in ÖLDÜRÜLMESİ

Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
...
Hristiyan topluluklarda ,toplumsal birliği sağlayan bir yapıştırıcı(tutkal) işlevi gördüğü için dünyevi ve ruhani otorite arasında işbirliği sağlanması Ortaçağ'ın ilk dönemlerine rastlar.Bununla birlikte zamanla kilisenin siyasi gücü artar.Şarlman 800 yılında Papa'nın elinden "Bütün Romalıların İmparatoru" ünvanıyla taç giyer ve bu durum Papa III.Leon un ,dolayısıyla kilise' nin siyasi ve toplumsal düzen içinde güçlenmesine neden olur.
Daha sonra I.OTTO'da 962 yılında papanın elinden taç giyer ve böylece de "KUTSAL ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU"kurulur.
....
THOMAS BECKET KİMDİR?NİÇİN VE NASIL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR?


Cantgerbury Kent Krallığı'nın 597 de Hristiyanlığı kabul etmesinde sonra bir teoloji uzmanı St.Augustine'nin şehirde paşpiskoposluk kurar ve Canterbury Başpiskopos'u olur.Canterbury 'da bir katedral işa edilir ve bir manastır açılır.
7.y.y.da Başpiskoposluk İngiltere'de Katolik Kilisesi'nin başı kabul edilir.
....
II.Henry,1154 yılında İngiltere'de kral olduktan sonra yakın bir dostu olan Thomas Becket 'in Başpiskopos olarak seçilmesine destek olur.Bir süre sonra kral'ın kilise mahkemelerinin yetkilerine sınırlama getirmek ve kilise topraklarının krallık denetimine girmesini istemesi Thomas Becket'in tepkisini alır.Gerilim çatışmalara döner ve Thomas Becket Fransa'ya kaçar.Çatışmalar kesilmez ve Becket Canterbury Katedrali'nde ölü bulunur.Görgü tanıklarına göre cinayeti kralın şövalyeleri gerçekleştirmiştir.
....
Kral II.Henry,bir Bekket hakkında bir kızgınlık anındaki konuşmasının şovalyeler tarafından duyulduğunu ve bu olayı kendinin haberi olmadan gerçekleştirdiklerini açıklar ve üzüntüsünü belirtir.Onun için Canterbury'da bir şapel yaptırır.Becket şapeli Hristiyanlar için kutsal bir merkez olur.(*)
.....
*Uygarlıklar Tarihi II,Tarih Vakfı,http//Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... Henry_ ıı_and_Thomas_a_Becket.Becket.htm...Kitaplığım.Dil ara Kahyaoğlu,Nilgün Yaman,Elif Aköz,Aydan Demurkuş,Hasan Sungur,Özge Küçükosman,Gülay Kayacan,Melisa Soran,Hazal Özdemir,Muhsine Önal,Melike Ergün,Ozan Torun,Seçbir Sosyoliji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi*