Araştırma: Nusret Karaca

İttihat ve terakki 1889 İstanbul da Askeri Tıp Öğrencileri tarafından kurulur, amaçları II. Abdülhamid ‘ e meşrutiyeti yeniden ilan ettirmektir. Çalışmalarını daha çok yurt dışında sürdürür, amaçları Avrupalılar Cemiyeti üyelerini Jön Türkler (Genç Türkler) adını veriyorlar. İttihat ve terakki 1.Balkan Savaşı sonunda Londra görüşmeleri devam ediyorken 23 Ocak 1913 tarihinde Bâb-ı Ali Baskını ‘ nı gerçekleştirir.
Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülmüş ,Sadrazam Kamil Paşa ‘ ya zorla istifası imzalatılmıştır. Darbe sonrasın da İttihat ve terakki ‘ nin eline geçmiştir. 1911 yılının son aylarında İttihat ve terakki muhalifi Hürriyet ve İtilaf fırkası kurulmuş olup, İstanbul' da gerçeklesen ara seçimleri ise kazanmıştır. Bunun üzerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı Hâlâskâr Zâbitân dağa çıkmış ve eylemleriyle Mehmed Said Paşa Hükümetinin düşmesine sebep olmuştur. Ardından Ahmet Mithat Paşa nın sadrazamlığında yeni bir hükümet kurulmuş fakat dört ay sonra Hâlâskâr Zâbitân ‘ ın baskını sonucu Ahmet Muhtar Paşa istifa etmiş ve bu hükümet dağılmıştır. 29 Ekim 1912'de V. Mehmet tarafından hükümet kurma görevi verilen Kamil Paşa Balkan Savaşları'nda yaşanan başarısızlıklar sonucu Bulgaristan ile masaya oturmuş ve sorunu siyasi yollarla çözmeye çalışmıştır.

Bulgarların Edirne ‘ de teslim edilmesi sonucunu istemesini bir fırsat olarak kullanan İttihat ve terakki , Kamil Paşa' nın eski başkent Edirne ‘ yi vereceği propagandasıyla halkı kışkırtır ve Bâb-ı Ali Baskını ‘ nı gerçekleştirmesine neden olmuştur. Baskına Enver Bey , Talat Bey, Yakup Cemil, Mustafa Necip, Filibeli Hilmi , Sapancalı Hakkı ve Mithat Şükrü Bey aktif olarak katılır . Çok sayıda İttihatçı da Bâbı Ali ‘ nin çevresine yerleştirilir .
Baskının 1.Balkan Savaşı' nın yaşandığı dönemde Osmanlı Hükümeti ‘ nin başında bulunan Kamil Paşa nın savaştaki başarısızlık ve uluslararası baskılar sonucunda tarihi başkent Edirne’ yi Bulgarlara bırakacağı endişesiyle yapıldığı günlerde Balkan Devletleri ile ateşkes yapılır ve sorun siyasi yollarla çözülmeye çalışılır. Bulgarlar Osmanlı Ordusunun Edirne ‘ yi boşaltmasını ve kentin teslim edilmesini istemiştir İttihat ve terakki bunu firsat bilerek Kamil Paşa hükümetinin Edirne ‘yi teslim edeceği propagandası ile halkı galeyana getirmiş ve darbe yapmıştır .

*Eğt.Enst.Ders Notlarım,Dergi,kitap,gazetelerden tutulan notlarım,,katıldığım.toplantı ve paneller,internet araştırmalarım..E.Ziya Karal yapıtları.Jön Türkler (Ernest Ramsaur)