Avratpazarı nedir?

(Nusret Karaca Tarih Araştırmaları)
....

Kadınların Kurduğu ilk pazar yerlerine verilen ad'dır "Avratpazarı"

Osmanlı Devletinde haftada bir defa şehrin çeşitli yerlerinde kurulan semt pazarlarında sadece orta yaşlı kadınlar ve yaşlı kadınlar bir şeyler getirip satıyorlardı.Böylelikle de evlerinin geçimini,ihtiyaçlarını sağlıyorlardı. İlerleyen zamanlarda bu sokak kenarlarında kurulan Pazarlar sabit Pazarlar halini aldı. Haseki semtinde küçük bir meydanda bulunan pazar yerinde ileriki zamanlarda Avratpazarı adlı dükkanlar yapıldı.

Kadınlarla anılan bir diğer pazar da FATİH semtinde,Bozdoğan Kemerleri altında kurulurdu.

Avratpazarı ismi nereden gelir sorusu hep tartışma konusu olmuştur.

Buralarda kadın esirlerin satıldığı iddia edilmekle birlikte,bu pazarlardaki satıcıların hepsinin kadın olması nedeniyle bu adın verildiği söylenir.

Zaman içinde bu isimler unutulmuş, bu pazar yerleri de ortadan kalmıştır (*)


....
(*) Haliç'te duyduklarım,dinlediklerim,okuyup not tuttuklarım.İst.B.B.Kentim İstanbul çalışmaları(Kitaplığımdan)İstanbul 2010 Kültür Başkenti Etknlikleri(Söyleşiler,Paneller,Sohbetler)
S.Faruk Göncüoğlu(2003) ,İstanbul'un 'İlk'leri,'En'leri,İstanbul Kültür A.Ş.Yayınları.(Kitaplığımdan)