(Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
...

İstanbul'da ilk Yabancı gazeteyi Fransızlar çıkarmışlardır. 1795 Ağustos ayında Fransızca yayımlanan bu gazete "BULLETİON de NOUVELLES" adıyla Fransız Elçiliği matbaasında basılmıştır. O dönem Fransız Devrimi'nin amaçlarını ve heyecanını yansıtır. 2 haftada bir çıkan bu gazetenin 1 yıla yakın veya 2 yıl süreyle yayımlandığı söylenir. Bu konuda net bir bilgi yoktur. Zaten bir gazeteden çok sanki elçilik yayın organıdır.

Bu gazetenin dışında bir de haberleri Fransızca ve Arapça ağırlıklı"Gazetta Françaisa de Constontinople" adlı, ayda bir çıkan dört sayfalık bir gazetede 2 yıl yayımlanmıştır.
....

İlk Türkçe gazete ise Sultan II.Mahmud zamanında resmi "Takvim-i Vekayi"dir ve bu adı bizzat Sultan II.Mahmud vermiştir (1831). İlk özel gazete ise 1840 tarihli "Ceride-i Havadis"tir. İlk özel Türk gazetesi ise Agah Efendi'nin Şinasi'nin desteğiyle çıkardığı"Tercüman- ı Ahval"dir.Şinasi saha sonra bu gazeteden ayrılıp "Tasvir-i Efkar"adlı gazeteyi çıkarmıştır (*).

...

(*)Basın Müzesi gezilerim,Eğt.Enst(Ders kitap ve notlarım),Katıldığım Bostancı Salı Edebiyat Toplantıları,Perşembe Türk Dili Toplantıları,İ.B.B.Kültür A.Ş./İstanbul'un "EN" leri,"İLK"leri,Kentim İstanbul.S.Faruk Göncüoğlu,2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri(Kitaplar,Broşürler,Söyleşiler..)