(Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
....
Ormanlar bir ülkenin zenginliği…
Son zamanlarda orman alanlarımızın azalıp, çevremizde beton yığınları arttıkça ilerde bunun"çok geç"bir farkındalığa dönüşmesinin de ne kadar geç olduğunu fark ederek bunun önüne geçebilmek…
Düşünülmesi ve gereken önlemlerin alınması için hala zaman var…
Bakınız ormanlarımıza Verilen önem nedeniyle geçmişte nasıl düzenlemeler yapılmış.
....
Osmanlı Devleti'nde ormanların durumu 1869 "ORMAN NİZAMNAMESİ'’ ile düzenlenmişti. 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi ormanların korunması ve çoğaltılması yanında ağaç bayramları düzenlenmesi kararını da almıştı. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan Baltalık Kanunu ile köylülere en çok onsekiz dönüm "BALTALIK" verilmesi kararlaştırıldı. Bu durumdan ancak büyük Ormanlara en çok yirmi kilometre uzakta yaşayan ve odunculuk, kerestecilik ve kömürcülük yapan köylüler yararlanabiliyorlardı.
1924 yılında Türkiye'de Mevcut Bilimum Ormanların Fenni Usul Dairesi'nde İdare ve İşletmesine dair kanun ile ormanların korunma ve işletilmesi bir hükme bağlanmıştı.
1937 yılında çıkarılan bir kanunla özel ve vakıf ormanları, kamu ormanlarından ayrı bir düzenlemeye tabi olmuştur. Bütün ormanların devletleştirilmesi ise 1945 yılında çıkarılan bir kanunla gerçekleştirilmiştir.(*)
...


Kaynaklar; Eğt.Enst.Ders Notlarım ve kitaplarım,Yüksek Öğretim.Kurulu Yayınları. (Atatürk İnkılapları ve İnkılap Tarihi1-2 Ankara 1989), Prof.Ö.Kürkçüoğlu,Prof.Dr.N.Çağan,Doç.Dr.G.Bozkurt ,Doç.Dr.M.Ergun,Doç Dr.İ.Güneş,Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... ç.Dr.N.Genç.Yard.Doç.Dr.E.Taşdemirci.STK.Etkinlikl eri...