Nusret Karaca

Bir çok panel, söyleşi, tarih toplantıları, okul söyleşileri, dersler ve kitaplar...Oralardan o kadar çok beslenmişiz ki... Onlara İl ve İlçe Belediyelerin kütüphanelerindeki kaynaklar da eklenince ve belleğimizde yer ettikçe bir eğitimci/tarihçi/yazar olarak da anımsadıkça paylaşmak geliyor içimizden.

İşte bunlardan biri...

...

1896 yılında yapılan ve bir antlaşmayla sonuçlanan Osmanlı/Yunan savaşında yaralanan bir çok asker İstanbul'a getirilir. Yaralıların bir kısmı Gümüşsuyu Hastanesi'ne, bir kısmı da 2.Abdülhamit'in yaptırdığı Şişli Etfal Hastanesi'ne ve Yıldız Sarayı'nın yanındaki sergi binasına yatırılır. Hastaların durumunu her gün takip eden 2.Abdülhamit bir gün atölyesinde Yüzbaşı Mehmet'i yanına çağırır ve ona Yüz elli Baston Ağacı kesmesini söyler.

"Haydi bakalım Mehmet Usta Yüz elli Baston Ağacı kes."


Yüzbaşı şaşırır ve padişaha nedenini sorar.


"Ferman siz efendimizindir, ancak bu kadar Baston Ağacı ne olacak sultanım?"


Sultan şu cevabı verir:

"İnceledim,hastaların bir çoğu ayaklarından yaralanmış. İyileşseler bile ileride bastona ihtiyaçları olacak. Memleketlerine gönderirken birer Baston hediye edeceğiz."
...

Bu 2.Abdülhamit'in marangozluk sanatını bu faydalı işte nasıl kullandığının bir örneğidir (*)

.....
(*) Eğitim Enstitüsü Notlarım, Öğretmenlerimizin anlattıkları,Tarih Söyleşileri, Dinlediğim Anektodlar da tuttuğum notlar, Tarih Sohbetleri, İ.B.B yayınları(Osmanlı Tarihinin Satır Araları_Seyyar). 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri ve Yayınları, Kitaplığım.