Resne ve Resneli Niyazi (Balkan Günlüklerim Satır Araları)

Nusret Karaca - 2018 Haziran/TemmuzBalkanlar gezimizin bir başka durağıydı Resne.

2.meşrutiyetin ilanına (1908) neden olan Manastır, Selanik ve Resne’deki ayaklanmalar… Enver Bey ile Resneli Niyazi…

Balkanlardaki olayların nedeninin kötü yönetimden kaynaklandığını düşünen İttihat Terakki’nin subaylarından Resneli Niyazi’nin sarayı. Ancak o sarayda oturmayıp karşısındaki bir evde yaşamış Resneli Niyazi. Sarayı şu anda müze. Yaşlı ve karizmstik biri karşılıyor bizleri. İçerde hediyelik eşyalar ve antik eserler var. Resneli Niyazi 40 yaşında ve yakın koruması tarafından öldürülmüş… Vuruluş nedeni bilinmiyor.

Makedonya elden çıkınca İstanbul'a dönüş yolunda Viyosa geçidinde Arnavutlar tarafından öldürüldüğü de bazı kaynaklarda geçer. Vefatından önceki son görevi Balkan Savaşı olmuş. Hiç bir zaman bir mevki, makam peşinde olmadığı söyleniyor. Hatırat-ı Niyazi adlı da bir eseri bulunan Resneli Niyazi (Ahmet Niyazi) İstanbul’daki Harp Okulunu bitirdiğinde 24 yaşındaymış. Babası bir Arnavut.

Resne Makedonya da bir kasaba. Manastır’dan yola çıktıktan sonra Ohri (Ohrid) arasında. Elma bahçeleriyle ünlü. Ek olarak buradaki gençlerin çoğunlukla İskandinav ülkelerine gittiklerini,
orada yerleştiklerini; yaz ayları bir aylığına Resne’ye gelip kaldıklarını da Onur Bugariç’in bilgileriyle not düşeyim.