KYOTO SÖZLEŞMESİ

(ARAŞTIRMA:NUSRET KARACA)


...

1997 yılında Birleşmiş Milletler Japonya'da Kyoto kentinde bir toplantı düzenledi, bu toplantı sonucunda küresel ısınmayla mücadeleyi amaçlayan ve hükümetler arasında kabul edilen bir sözleşme imzalandı bu toplantı için 84 ülke imza vermesine karşı,buna katkı sağlayan ülke sayısı çok değildir. Küresel ısınmanın halk ve toplum düzeyinde yeterince ciddiye alınmaması ve antlaşmanın hiç çok ülke için bağlayıcılığı olmaması nedeniyle,bugüne değin, atmosfere salınan gaz oranlarında hiç bir düşüş kaydedilmemiştir. Bu konuda, sadece çevreci örgütlerin duyarlılık sergilemesi hiç bir sonuç vermemektedir. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler antlaşmaya imza koymayarak bu konuda hiç bir sorumlu davranış göstermemektedir.(*)

....

(*)Egitim.Enstitüsü ve Öğretmen Ders Notlarım.Katıldığım Tarih Söyleşilerinin Satır Araları.