TİMAOŞOĞLU EFSANESİ(Nusret Karaca araştırmaları)
.....
İstanbul'un kuurulus efsaneleri arasında bir de TİMAOŞ OĞLU EFSANESİ'de vardır.
Bir zamanlar Diyarbakır kentinin kurucusu olan Timaoş'un bir oğlu varmış.Adı İSTANBUL olan bu kişi babası'ndan adının duyulması ve dünya durdukça hatırlanması amacıyla kendi adının verildiği bir şehir kurmasını istemiş.Timaoş oğlunu kırmak istememiş.Bir çok ünlü mimara görevler vermiş ve altı fersah uzunluğunda bir sur yaptırarak bu kenti inşa ettirmiş.Ancak bu kenti ancak dört yıl yönetebilmiş.Aniden ölümü üzerine yerine KONSTANTİN geçmiş ve yarım kalan bu kenti tamamlamış.Bu nedenle kent hem İSTANBUL,hem de KONSTANTİN adıyla tanınmış.(*)
....
(*) Eğitim Enstitüsü derslerinde dinlediklerim,tuttuğum notlar,Eyüp Lisesi zamanında HALİÇ ve İSTANBUL hk.anlatılanlar.Tuttuğum notlar.İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri Yayınları,İ.B.Ş.B. Kültür A.Ş.Yayınları.
...
Fersah:Yaklaşık 5.kilometrelik bir uzunluk ölçüsü.
Fütuhü' ş Şam:Ünlü İslamTarihçisi İmam Muhammed El-Vakidi'nin yazdığı eser.Tarihi olayları roman diliyle aktarmış ve konuları canlı bir ansiklopedi gibi ele alıp bilgiler vermiştir.Efsane'nin oradan aktarıldığı söylenir.