FEODALİTE VE ÜZENGİ ÜZERİNE


Nusret Karaca(Tarih Araştırmaları)......

.....

2018/2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarısı.Ben yine en çok sanatsal ve kültürel etkinlikler içinde dinleniyorum.Bu arada yanımdan ayırmadığım kağıt ve kalemim ile değişik mekanlarda notlar alıyorum.Dergilerden,kitaplardan, kütüphanelerde rastladığım herhangi bir eserden...

Tarih öğretmeni,şair,yazar olmak hatta daha çok araştırmaya merakım beni her gün değişik bilgilerle donatıyor.Beslenmek diyorum ben Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... de bunları birileriyle paylaşmak.Güzel olan da bu bence....

İşte yine defterimdeki o notlar arasından.

....

Ağır süvariliğin Batı'ya İran ve Bizans'tan geldiği bilinir.Avrupa,ata binmek üzere üzengiyi benimseyen en son yer. Üzengi'nin yararı binicinin kolaylıkla attan düşmesini önlemek.Büyük bir ihtimalle göçebe topluluklar tarafından Orta Asya'da geliştirilmişti. Hindistan'da da biliniyordu. Çin'e ise ipek yolu ile ulaşmıştı. 477 yılında tüm ayağı içine alacak şekle getirilmişti.Avrupa'da ilk kez Franklar tarafından kullanılmış.

Büyük at zırhlıları ile ağır süvarilik kullanımını başlatan Charles Martel Kilise topraklarına da el koymakla tanınır.O yüzden Avrupa Feodalitesinin kurucusu olarak bilinir.İşte üzengi de aynı dönemlerde icat edilmiştir ve atın üzerinde daha sağlam durulmasını sağlayarak,sürücü'nün hız ile silahlarını daha etkili kullanmasına yardımcı olması baskınları ağır saldırı yöntemi haline getirmiştir.

Bu arada Feodal toplum mantığını oluşturan nedenler konusu gündeme geldiğinde bunlar arasında şövalye sınıfının konumu,atların ve donanımlarının,maiyetlerinin masraflarını karşılayacak toplumsal yapılanma olduğu düşüncesi oldukça yaygındır.(+)

Üzengi'nin' Avrupa Feodalizm'ini doğurduğu düşüncesinin teknolojik bir determinizm den ibaret olduğu ,Feodalizm'in 9.y.y. ve sonrasında Avrupa'daki sosyal ve ekonomik koşullardan kaynaklandığı ,onların bir sonucu olduğu düşüncesi de Feodalizm' in doğuşu hakkında bir başka görüştür.(*)

....

Kaynak(+) Davies Norman(Avrupa Tarihi)...İmge

(*)Ponting Clive(Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi)...Alfa

(X) Uygarlıklar Tarihi II Tarih Vakfı Seçbir AB destekli. İst.Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi

...

Determinizm:Belirlenimcilik.Her şeyin bir nedeni olduğuna inanmak.Her hareketin geçmiş olaylar tarafından belirlendiği düşüncesini kapsar.