KAVİMLER GÖÇÜ VE BATI ROMA'NIN ÇÖKÜŞÜ...

(Araştırma/Nusret Karaca)

....
375 yılında Hunların Balamir komutasında Avrupa'ya ilerlemesi üzerine 'GOT' Krallığı çöker. Avrupa'nın Batı ve Güney kısmına doğru istila hareketleri dalga dalga yayılır. Vizigotlar İspanya'ya yerleşirler.Ardından Anglosaksonlar İngiltere'ye,Vandallar Kuzey Afrika'ya yürüdüler ve yerleşirler. Ostrogotlar İtalya'ya,Burgontlar ve Süevler ise Ren ırmağından güneye ilerlerler.Franklar da Batı Roma topraklarına sızarlar.Kavimler Göçü denen bu istila ve yerleşme olayı ,sonunda BARBAR KRALLIKLARI denilen ve bugünkü Avrupa devletlerin temelini oluşturan devletlerin kurulmasına neden olur.
...
Batı Roma son İmparatorlarından olan Honorius devlet işlerini komutanlara bırakmak zorunda kalmıştı.(393-423) Kavimler Göçü sonrası Doğu ve Batı Roma arasındaki bağ koptu.Barbar akınları Batı Roma'nın topraklarını yitirmesine neden oldu. Britanya,İspanya,Galya Batı Roma'dan koptu.Afrika toprakları da III. Valentinianus döneminde Vandallar eline geçti.Komutan Aetus'un askeri başarıları bunu tersine çevirmek için yeterli olmadı.Germenler den Odaacer Son Batı Roma İmparatoru Romulus Augustus'u mağlup etti.(476) Batı Roma'nın tarihe karışması bazı tarihçiler tarafından Orta Çağın başlangıcı kabul edilirken,bazı tarihçiler bu başlangıcı Kavimler Göçü olarak kabul ederler(*)
...
(*)Eğitim Enstitüsü ders notlarım,kitaplarım.Tarih sohbetleri,seminerlerde tuttuğum notlar,tarih broşürleri(Müzeler),Thema Larousse(Milliyet-Kavimler Göçü ve Barbar Krallıklar),Tarih Vakfı-Seçbir Sosyoloji ve Eğitim Vakfı(Uygarlıklar Tarihi)