Hammer'den bir anekdot

(Nusret Karaca)

Tarih Araştırmaları
....
Hammer... Ünlü Avusturyalı Tarihçi. Osmanlı Tarihini yazan "Hammer Tarihi" ile tanınan aslen Graz doğumlu Joseph Von Hammer doğa bilimci ve diplomat. Daha 15 yaşındayken Oryantalizm Akademisinde öğrenim görmeye başlayan bu ünlü tarihçinin anekdotlarından birini paylaşmak istedim araştırmalarım ve okuduklarım arasından.
....
Yıl 1473 Otkukbeli… Fatih Akkoyunlu Devletiyle savaş durumunda. Sultan yanındaki Gedik Ahmet Paşa'ya
“Orduyu teftiş et, birazdan savaş başlayacak" der.
Paşa emri yerine getirir. Ancak Şehzade Bayezid'in komutasındaki birlikler intizamsızdır ve sert bir dille uyarılır. Şehzade buna sinirlenir. Paşayı “Bir gün padişah olursam bunu burnundan getiririm" diyerek tehdit eder.
Paşa da" Eğer o gün gelirse ben de bu kılıcı sizin hizmetinizde kullanmam" cevabını verir.

Aradan yıllar geçer. Fatih vefat eder. Gedik Ahmet Paşa İtalya (Otranto) seferinden yeni dönmüştür. Kılıcını atının terkisine koyduğunu gören yeni Sultan II. Bayezid olayı hatırlar ve "Paşa, sen dediğini unutmuyor ,eski şeyleri hatırlıyorsun. İsterim ki gençliğimin hatalarını unutup kılıcını kuşanasın ve sonra onu düşmanlarımıza karşı kullanasın”. (*)
...
(*) Hammer, Dünya Bülteni, Biyografi, Osmanlı Tarihi'nin Satır Araları, Seyyar(2006), İstanbul Kültür A.Ş, İ.B.B. Kültür Sanat org. Eğitim Enst. Ders Notlarım, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları (Tarih sohbetleri)