Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi Dönüşü İstanbul'a Girişi

Araştırma: Nusret Karaca

1516 Mercidabık(Suriye),1517 Ridaniye(Mısır) savaşları sonunda Memluk Devleti'ne son vermesi, Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, Irak, Yeme, Cezayir, Bingazi, Hicaz gibi yerleri Doğu seferleri sonucunda topraklarına katması tam iki yıl süren bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir.


Bu süre zarfında durup dinlenmeyen Sultan ayrıca ordu içindeki kargaşalarla da uğraşarak Osmanlı'nın iki yüz yılda elde ettiği topraklardan fazlasını ülke topraklarına katmıştır.


Bütün bu zaferlere rağmen Yavuz'un İstanbul'a gelişi ihtişamlı bir kutlama, karşılama yerine çok farklı olmuştur. Sultan bu tür bir karşılamadan kaçınmış ve Boğaz sırtlarında güneşin batmasını bekleyerek tevazu içinde şehre adeta gölge gibi girmiştir.Oysa böyle bir zafer dünyanın her ülkesinde büyük tören ya da şenliklerle kutlanır. Bu davranış Yavuz Sultan Selim'in bu muhteşem zaferlerin ardından dahi, davranışıdaki tevazuyu,ihtişamı gösterir.(*)
...
(*)2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri,Söyleşiler, Söylenceler Tarih sohbetleri,Osmanlı Çağının Satır Araları(İ.B.B.Kültür A
.Ş. yayınları 2009),Haliç sohbetleri.Tuttuğum notlar(okuduklarım)