ÇAKA BEY


Araştırma: Nusret Karaca


Türklerin 1071 Malazgirt Savaşı ile başlamıştır


Anadolu'yu yurt edinmeleri.Çaka Bey Türkmen beylerindendir.Oğuzların Çavuldur boyundan olduğu söylenir.Bizans komutanı Alexandros


un ordusu ile yaptıği bir savaşta(1078/1081)


yenik düşer,esir alınır.Komutan Çaka bey'in zekasina hayran olur ve onu imparayor'un sarayına gönderir.(Batanciates) Davranışları dikkat çeker.Yunanca'ya merak sarması ve hu dili öğrenmesi üzerine kendisine diğer esirlere göre farklı davranılmasına neden olur.Imparatorluğa I.Aleksion'un geçmesi ile durumu sarsilan Çaka Bey saraydan kaçar.Ege sahillerinde kendine bir donanma oluşturur.


Foça'yı ele geçirdi.Bizans donanmasını yendi.Midilli ve Sakız adalarını da ele geçirir,beyliğinin sınırlarını genişletir. Çaka Bey Bizans İmparatoru İznik beyi Kılıçaslan ile bir antlaşma yapar.Abydos'u kuşatır.


Kılıçaslan Çaka Bey'in damadıydı.Onunla dost olup antlaşma yaptıysa'da bir süre sonra Bizans oyunu sonunda Kılıçaslan tarafindan öldürülür.(×)


...


(×) Kaynak:Çeşme Belediyesi.Eğitim Enstitüsü ders notlarım,kitaplarım.Tarih sohbetleri ve


konuşmaları,dinlediklerim,anlatılanlar.