Tini Mahtum

Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları

Ege adalarına yaptığı seferler II. Mehmet'in (Fatih Sultan Mehmet) karada olduğu kadar denizlerdeki egemenliğine ve deniz ticaretine verdiği önemi gösterir. Ege ve Karadeniz için stratejik bir önemi vardı Osmanlı Devleti için.


Limni adasında << Tini Mahtum >> yani ''Mühürlü Toprak'' adıyla bilinen toprağın Fatih Sultan Mehmet için ayrı bir önemi vardır.
Bu toprak Hristiyan inancına göre her yıl 6 Ağustos tarihlerinde çıkarılırmış.


Fatih Sultan Mehmet için bu toprağın zehirlenmeye, yılan sokmasına hatta vebaya bile ilaç olabileceğine olan inancı << Tini Mahtum >> 'a olan ilgiyi arttırmış.
Bu toprak çıkarıldıktan sonra çeşmede yıkanır, asılır, bezlerle saklanır ve mühürlendikten sonra saraya gönderilirmiş.


Topraktan yiyecek, içecek ve saklama kapları yapıldığı gibi ülkeye gelen yabancı konuklara da armağan edilirmiş.


Kaçak olarak bu toprağı ele geçiren, satan olursa bunu yapanların kelleleri vurulurmuş.Toprak veba ya karşı hap olarak da kullanılırmış(*).


(")'15.yy Osmanlı Gerçekleri',2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri,Arkeoliji Müzesi,Eğitim.
Enstitüsü Ders Notları,Broşür ve Gazete Kupürleri,İ.B.B.Kültür A.Ş,Prof. Heath Lowry