Ağlama Duvarı

(Nusret Karaca/Tarih Araştırmaları)
...


Adını Yahudilerin duvar önünde kederli ibadetlerine tanık olan Avrupalı gezginlerin verdiği"Aynığlama Duvarı" Kudüs'ün eski bölümünde bulunan ve Yahudilerin kutsal saydıkları dua edip hac yaptıkları yerdir.M.S. 70' te yıkılan ikinci tapınaktan kalan tek kalıntıdır.Üst bölümleri daha sonra eklenmiştir.M.Ö.2.y.y.da yapılmıştır.Görünen bölümü 50 metre uzunluğunda ,18 metre yüksekliğindedir . Ancak toprağın altına daha derinlere iner.Tarihçilere göreYahudiler burada Erken Bizans Dönemi'nden itibaren(+) dua etmeye başlamışlardır.(*)
...


(+)Erken Bizans Dönemi(330-717) 11 Mayıs 330'da Constantinius'un Byzantion'u Roma'dan sonra 2.Başkent yapar.İlk veya (Erken Bizans Dönemi başlangıcı.
İkonoklazma dönemine kadar sürer.)
İkonoklazma:Bizans İmparatorluğu'nda ikonaların tahrip edildiği ve ikonalarla ilgili her türlü dini pratiğinyasaklandığı dönemdir.
İkona:Kökeni grekçedir.Ortodoks kültüründe kutsal kişiler ve olayların resmedildiği ve duvarlara,ahşap levhalara yapılan tasvirlerdir.
(*) UygarlıklarTarihi(I) 2014/ İstanbul,Tarih Vakfı,Seçbir(Sosyoloji ve Eğitim Merkezi Çalışmaları),Eğitim Enstitüsü Notlarım.Biraz Sanat,Bizantoloji(wikipedi)