BAŞKOMUTANLIK Meydan SAVAŞI ÖNCESİ DURUM

...TARİH ARAŞTIRMA YAZILARIM(Nusret Karaca)

...

Sakarya Zaferi Anadolu'da coşkuyla karşılanmıştı.Kafkas Cumhuriyetleri ile 13 Ekim 1921'de KARS,Fransızlar ile de 20 Ekim 1921 tarihinde ANKARA antlaşmaları siyaset başarıları olarak olumlu sonuçlardı.

Özellikle Ankara Antlaşması ile İtilaf Devletleri bloğu parçalanmış oldu.Fransızlar savaşa tamam,İngilizler devam diyordu.Bu antlaşma ile ayrıca Güney Cephesi'ndeki savaş sona erdiğinden Türk kuvvetleri Batı'ya kaydırılıyor

ve bölgenin ekonomik kaynakları da tekrar hayata geçiyordu.

....

İTİLAF DEVLETLERI ÖNERİSİ VE BÜYÜK TAARRUZİtilaf Devletlerinin 26 Mart 1922 tarihinde sundukları öneriye göre Doğu Trakya ve Edirne'nin Yunanlılara bırakılması,Türk ve Yunan azınlıklarını Milletler Cemiyeti'nin belirlemesi,Boğazların Türkiye'ye bırakılması ancak asker bulundurulmaması ve de ayrıca Kapitülasyonların yeniden düzenlenmesi gibi maddeler vardı.

Bu arada Yunanlılar Eskişehir,Afyon ve Uşak arasında bir savunma cephesi oluşturmuştu.

M.Kemal 17 Ağustos'ta Ankara'dan ayrıldı,Konya üzerinden Akşehir'e ordu karargahına geldi.Amaç düşmanı şaşırtmaktı.

26 Ağustos'ta saldırı emri verildi.Dumlupınar Zaferi ile düşman cephe hatları çökertildi.

M.Kemal kaçan düşmanın ardından o tarihi direktifi verdi.

"Ordular ,ilk hedefiniz Akdenizdir.İleri!"

İsmet,Fevzi ve Nurettin Paşa komutalarındaki

birlikler önce 1 Eylül'de Uşak'ı geri aldılar.

Eskişehir,Nazilli,Simav,Salihli ve 9 Eylül'de İzmir.

Türk Ordusu Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile 1683 Viyana kuşatması'ndan

sonraki dönemden başlayan savunma durumundan,taarruz durumuna geçiyordu.

Evet! Büyük Zafer ve M.Kemal ile ilgili çok sayıda yerli ve yabancı kişilerin yorumları olmuştur.Ancak Gazi ve Mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde hanım'ın mesaji ayrı bir anlam taşır.(*)

...

"Uhdenize mareşallik yüksek rütbesiyle iftihar duyulacak olan gazilik ünvanının verildiğini müjdelediler..Milletimin bu teveccüh ve itimadı benim kadar kimseyi duygulandıramaz....."

...

(*) Kaynaklar/Eğitim Enstitüsü Ders Kitaplarım,

notlarım,Ergün Aybars(T.C.Tarihi)

E.Ziya Karal (T.C.Tarihi Başkomutanlık Meydan Savaşı Öncesi Durumers Kitapları)

Toktamış Ateş(Türk Devrim Tarihi),Nilüfer Kurtuluş(Atatürk),T.C.

(Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi 2007..S.394..S.45) T.C.Siyasi Tarihi(Kemal Zeki Gençosman)