"M.Kemal'in Temsil Heyeti ile Ankara'ya Gelişi" hakkında kısaca

Nusret Karaca


(27 ARALIK 1919)
...
NEDEN ANKARA?


a)Ankara İç Anadolu'da güvenli bir merkezdi.
b)İstanbul'da toplanacak olan Mebuslar Meclisi'nin çalışmaları buradan, yakından takip edilecekti.
c)Ulaşım ve haberleşme açısından çok elverişliydi.
d)Batı Cephesi'ne yakındı.
e)İstanbul işgal edilir ve Mebuslar Meclisi dağıtılırsa,Ankara da yeni bir Meclis açılacaktı.
f)M.Kemal burada İstanbul'a Mebuslar Meclisi'ne katılacak arkadaşları ile görüşecek ve onlara orada alınacak kararların milletin istekleri doğrultusunda olması için Müdafa'a-i Hukuk Grubu kurmalarını isteyecekti. Eğer orada kendi başkan seçtirilirse, kendi orada olmayıp Ankara'da kaldığı için Anadolu'dan seçilecek ve olası işgalden kurtulup Ankara'ya gelebilenler ile başkanlık yetkisini kullanıp yeni bir meclis kurabilecekti.Bu grup kurulamadı.

M.Kemal İstanbul'da başkan seçilemedi.
Onun yerine Felah-ı Vatan(Vatanın Kurtuluşu) grubu kuruldu.Bu grup Misak-ı Milli'yi kabul ettirdi.
**
(*)Temsil Heyeti Anadolu ve Rumeli Mudafa'a i Hukuk Cemiyeti adına söz söyleme,karar alma,iş yapma yetkisine sahipti. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde yapılandı.

Nitekim İstanbul işgal edildi ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan T.B.M.M. Ulusal Kurtuluş Savaşını yönetti.