...

(Nusret Karaca)


Sultanahmet Meydanı tarih açısından adeta bir açık hava müzesidir.Kentin geçmişten bugüne hafızası olan bir çok eser bulunan meydanda dikkat çeken bir eserde 4 veya 5 y.y.da inşa edildiği tahmin edilen "ÖRMETAŞ"tır."ÖRME OBELİKS) Bu yontma taşlardan yapılan 1,60 metre kaide üzerine kurulu 21 metre boyundaki sütun 10.y.y.da Bizans İmparatoru Constantinus tarafından onarılmıştır.

Örmetaş'ın üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre sütünun Rodos'taki bir abideye karşılık düşünülerek daha muhteşem olara yapılmıştır.Bu taş sütunun boyu ilk yapılışında 32 metredir.Tepesindeki tunç küre ile levhalar IV.Haçlı Seferi sırasında Latin istilasında yerlerinden sökülmüştür.Örmetaş üzerindeki tunç levhaları tutturmak için kullanılan çiviler sütun üzerindedir. levhaların sikke yapımı için istila sırasında eritilmiştir.
Bu yaldızlı tunç levhalar VII.Constantinus'un dedesi I.Basileios'un zaferleri resmedilmiştir.Sütun Örme Dikilitaş ve Constantinus taşı olarak da bilinir.
...

(*)Sultanahmet Tarihi Gezilerim,Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi ders notları,İ.B.B. Kültür A.Ş.Yayınları,İstanbul'unTekleri(Seyyah)