Alanya Günlüklerim

"Cep Defterimdekiler...Kısaca!" - (Nusret Karaca)

ALANYA KALESİ


(Nusret Karaca/Geziler ve Tarih Araştırmaları)
....
Alanya kuzeyde Toroslar,Güneyinde Akdeniz ile çevrili bir yarımada üzerine kurulu bir yerleşim merkezi.Tarihi ve doğası ile yerli yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.Yaz mevsiminin uzun sürmesi de bu bölgenin hateketliliğini artırıyor.

Biz de yazın son günlerinde, Alanya'nın kavurucu sıcağından uzaklaştığı, en güzel ikliminde bir kaç günlüğüne buradayız.2013 yılında gezdiğimiz tarihi mekanlarda yine dolaşırken anılarla tarihin derinliklerine yine bir yolculuk.
....
ALAİYE


İlk olarak ne zaman ve nasıl kurulduğu hakkında pek fazla bilgi yok.
İlk olarak M.Ö.IV.y.y.da coğrafyacı Soylax"Coracesium)olarak söz eder.Strabon ise zaptedilmesi güç bir yer olarak ve Kilikya'dan gitrildiğinde görülen ilk şehir diye anlatır.
Eski dönemdeki adı "Kandeleri"
Bazı surlar Hellenistik dönemden.
83 Kule ve 140 burç var. Uzunluğu 6,5 km.
Kent II.y.y.da bir korsan merkezi olur.
Korsan egemenliği M.O.65 yılında Romalı Pompeus'un zaferi ile biten Korakesion savaşı ile son bulur.Bu dönemde surlar genişletilir,sikkeler bastırılır.1221 yılında Kalonoros kale sahibi Kyr Vart tarafından Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat'a teslim.edilir.Büyük bir imar faaliyeti başlar, surlar iyice gözden geçer, sağlamlaştırılır,yeni surlar yapılır.Alaiye Akdeniz kıyılarında önemli bir merkez olur.Ticaret açısından hareketlilik görülür. Çöküş sırasında kısa bir sıreliğine Kıbrıs Krallığının eline geçer.Karaman ve Alaiye dönemlerinden sonra 1471 yılında Osmanlı egemenliğine girer.Atatürk'ün isteği doğrultusunda Alanya adını alır.
İbn-i Batuta Alaiye'nin kereste ticareti öneminden,Katip Çelebi ise Bağdat ile karşılaştırarak pamuk, susam, ipek ticaretinden söz eder. Evliya Çelebi evlerin sokaklarında dik merdivenlerin bulunduğunu,kentte katırlarla yol alındığını anlatır.
...
6 km. uzunlukta surlar tarafından çevrilmiş, 10 hektarlık bir yarımada üzerinde bulunan Alanya Kalesi; Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır (*)

(*) Kaynak:Antalya Belediyesi.
Prof.Önder Küçükerman (T.Kültür Mirası/100 Kale 16-17)
Gezi notlarım, broşürler, dinlediklerim.