Hayat Sahası: Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli olmayacağını savunan fikrin Hitler tarafından Avrupa’da yayılma politikasının gerekçesi olarak kullanılması ile ortaya çıkan kavramdır. Benzer iddiaları Japonlar ve İtalyanlar da öne sürdü.