1. #1
  caws - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Eylül.2007
  Mesajlar
  2  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOZDOĞAN ANADOLU LİSESİ TARİH DERSİ 10/C SINIFI
  I. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR.

  Adı, Soyadı:
  No:

  A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ) yanlış olanlara ( Y ) yazınız. (30 PUAN)
  1. (….) Anadolu, İran, Mezopotamya, Filistin, Arabistan ve Mısır’ı kapsayan bölgeye Uzak Doğu denir.
  2. (….) Kayılar Ertuğrul Gazi döneminde uçlarda varlıklarını sürdürmüşlerdir.
  3. (….) Orhan Bey Koyunhisar Savaşı ile Bizans’ın Anadolu’daki varlığına son vermiştir.
  4. (….) Orhan Bey döneminde savaş yapmadan ele geçirilen Karesioğulları’nın donanmasından faydalanılmıştır.
  5. (….) Osmanlı Balkanlardaki halklara karşı baskıcı bir politika uyguladığı için Ankara Savaşından sonra isyan çıkmamıştır.
  6. (….) Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.
  7. (….) Osmanlı Tarihinde 1402 – 1413 tarihleri arasına Fetret Devri denir.
  8. (….) Osmanlı Tarihinde ilk deniz harekatı Cenevizlilere karşı yapılmıştır.
  9. (….) II. Kosova Savaşı’nın kazanılmasıyla Balkanlardaki Osmanlı hâkimiyeti kesinleşmiştir.
  10. (….) İstanbul II. Bayezid tarafından 3 kez kuşatılmıştır.


  B) Boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelimelerden (30 PUAN)

  1. Osmanlı Devletine .................................................. ........... başkentlik yapmıştır..
  2. Osman Bey…………………..’da İlhanlıların Anadolu’dan çekilmesiyle bağımsızlığını ilan etmiştir
  3. …………… Kalesi Rumeli’de yapılan fetihlerde üs olarak kullanılmıştır.
  4. 1364’de yapılan …………………………Savaşı Osmanlı Devleti’nin Haçlılara karşı kazandığı ilk savaştır.
  5. Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı ………………………… Beyliği’nden çeyiz olarak alınmıştır.
  6. Şeyh Bedrettin İsyanı ……………………………döneminde çıkmıştır.
  7. Kuruluş döneminde alınan ilk yenilgi ……………………dir.
  8. Divanı-Humayun ………………. Zamanında kurulmuştur.
  9. Osmanlı Devleti 'nde ilk tersane …………………………. döneminde,…………………. Kurulmuştur.
  10. Geliri Kale muhafızlarına verilen araziye ……………….. denir.

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız? (30 Puan)
  1- Osmanlı Devletinin kısa sürede büyük bir devlet haline gelmesinin nedenlerinden 5 tanesini yazınız?
  2- Dirlik Sistemi nedir açıklayınız?
  3- Kapıkulu Süvarilerini oluşturan birlikler ve görevleriniz yazınız?
  4- İskân sisteminin faydalarından 5 tanesini yazınız?
  5- Devşirme sistemi nedir?
  6- Miri Araziler nelerdir yazınız?

  1- XIII. yüzyılın başlarında Horasan'ın Merv bölgesinden hareket ederek Anadolu'ya gelen Oğuzlar'ın Kayı Boyu, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat tarafından Ankara'nın kuzeybatısı Karacadağ böl¬gesine yerleştirilmiştir. Boy yapısından beylik aşaması¬na geçiş ise, Osman Bey zamanında Söğüt bölgesinde gerçekleşmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Osmanlıların, Asyalı göçebe Türk boylarından ol¬duğu
  B) Kayı Boyu'nun, Anadolu Selçuklular tarafından
  Anadolu'ya yerleştirildikleri
  C) Osman Bey zamanında Kayı Boyu'nda siyasal
  yönden gelişme kaydedildiği
  D) Kayı Boyu'nun, Marmara bölgesinde gelişmeye aşladığı
  E) Batı Anadolu'nun tamamen Türkleştirildiği  2- Osmanlı Kuruluş döneminde Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği; I. Bayezid (Yıldırım) zamanın¬da da Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları Beylikleri ele geçirilmiştir.

  Sadece bu bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Anadolu Türk birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
  B) Orhan Bey zamanında ilk kez Balkanlar'a geçilmiş¬tir.
  C) İstanbul'un Fethi'ne dönük hazırlıklar yapılmıştır.
  D) Fetihler gitgide doğuya doğru yayılmıştır.
  E) Osmanlı donanması en güçlü şekline ulaşmıştır.


  3) Osmanlıların;
  - Elverişli bir bölgede kurulmaları
  - Kabiliyetli yöneticilerle idare edilmeleri
  - Uç beyliği olmaları ve cihat politikası uygulamaları
  Gibi faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu ileri sürülebilir?
  A) Teokratik yapının şekillenmesinde
  B) Yönetim anlayışının merkezileşmesinde
  C) İslam birliği politikasının uygulanmasında
  D) Kısa sürede imparatorluk haline gelinmesinde
  E) Halk arasında eşitliğin sağlanmasında

  4- Orhan Gazi döneminde;
  - Bursa'nın başkent yapılması
  - Düzenli ordunun kurulması
  - Divan teşkilatının kurulması
  Gibi faaliyetler aşağıdakilerden hangisinin gösterge¬sidir?
  A) Yönetim şeklinin değiştiğinin
  B) Beylik aşamasından devlet aşamasına geçildiğinin
  C) Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda çalışmalar
  başlatıldığının
  D) Toplumsal yapının değiştiğinin
  E) Taht kavgalarının önlenmeye çalışıldığının

  5- Ankara Savaşı'nı kazanan Timur, Yıldırım Bayezid'in oğullarının farklı bölgelerde egemenliklerini devam ettirmelerine ses çıkarmamıştır.
  Timur'un bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Anadolu'da merkezi bir otorite kurulmasını engelle¬mek
  B) Bizans'ın siyasal varlığını devam ettirmesine engel
  olmak
  C) Fetih anlayışının devam etmesini önlemek
  D) İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmak
  E) Yeni yerleşim birimleri oluşturmak

  Başarılar Dilerim
  Feridun DARCAN
  Tarih Öğretmeni 2. #2
  velioğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2009
  Yaş
  54
  Mesajlar
  9

  Teşekkürler. Emeğinize sağlık.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş