1. #1
  salimziya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2007
  Mesajlar
  16  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... 2. #2
  cifci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Eylül.2007
  Yaş
  49
  Mesajlar
  14  1-Düzenli ordunun kurulmasının sebeplerini yazınız.
   Askeri disiplinden yoksun olan Kuvay-i Milliye birliklerinin işgalleri önleyememesi
   Başıboş birliklerin halka karşı olumsuz davranışlarını önleme düşüncesi
   Kişisel çıkarlar peşinde olan kuvayi milliye şeflerini engelleme düşüncesi
   Ulusal hareketi yasal bir çerçeve içine alarak, halkın TBMM’ye olan güvenini arttırma düşüncesi
   Düzenli ordularla yapılan işgallerin, ancak düzenli birlikler tarafından önlenebileceğinin anlaşılması
  2-Gümrü Anlaşması hakkında bilgi veriniz.
   Ermeniler işgal ettiği yerleri boşaltacaktır.
   Aras nehri sınır olacak Kars ve çevresi Türkiye’ye bırakılacaktır.
   Ermenistan Serv dahil olmak üzere Türkiye aleyhine olan tüm anlaşmaları geçersiz sayacaktır.
   İki ülke arasında karşılıklı ilişkiler sıkılaşacaktır.
   TBMM’yi tanıyan ilk işgalci devlet Ermenistan olmuştur.
   Sevr’i geçersiz sayan uluslar ası siyasi belgedir.
   Doğu cephesi ilk çözüme kavuşan cephe olup bölgedeki birlikler Batı ve Güney Cephelerine kaydırılarak bu cephelerin güvenliği sağlanmıştır.
   Ermeni engeli ortadan kalkmış bu durum Sovyet Rusya ile ilişkileri hızlandırmıştır.
   TBMM’nin uluslar arası alanda ilk siyasi başarısıdır.
  3-Londra Konferansı’nın önemini yazınız.
   İtilaf devletleri Türkiye Cumhuriyetini resmen tanımıştır.
   Misakı milliyi dünya kamuoyuna duyurmak ve İtilaf devletlerinin TBMM barış istemiyor, savaşı uzatıyor gibi propaganda yapmasını önlemekti.
   TBMM’nin bu konferansa İtilaf Devletleri tarafından çağırılması, meclisin hem İtilaf devletleri, hem de dünya kamuoyunca hukuki olarak tanınmasını sağladı.
   Bu arada Bekir Sami beyin İtalya, Fransa ve İngiltere ile savaş esirlerinin karşılıklı değiştirilmesini öngören anlaşmalar yapması, yeni Türk Devletinin diplomatik alanda da tanındığının bir belgesidir.
   Fakat bu anlaşmalar 2. İnönü Muharebesinin kazanılmasıyla Misakı Milli kararlarına ter düştüğü için TBMM tarafından reddedildi.
  4-2. İnönü Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.
   Halkın meclise olan güveni ve orduya katılım daha da arttı.
   Savaşın sonucu meclise ulaştığında M.Kemal Batı Cephesi komutanlığına çektiği telgrafta zaferin önemini vurgulamıştır.
   2. İnönüden sonra İtalyanlar Anadolu’dan çekileceklerini açıkladılar ve bir kısım kuvvetlerini geri çekmeye başladılar.
   Fransızlarda barış görüşmeleri yapmak amacıyla tam yetkili bir diplomat ve heyeti Ankara’ya gönderdiler.
   1. ve 2. İnönü Savaşları Kurtuluş Savaşımız içerisinde ki baçlıca rolü düşmanı oyalarak zaman kazanmak olmuştur.
  5-Sakarya Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.
   Yunan ordusu yenildi.
   Ülkede umut, coşku, güven ortamı sağlandı.
   TBMM ile İngiltere arasında esir değişimi yaşandı.
   Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile KARS, Fransa ile ANKARA, Ukrayna ile DOSTLUK ANLAŞMASI imzalanmıştır.
   1683 2. Viyana’dan sonra geri çekilen Türk ordusu taarruza başladı.
  6-Ankara Anlaşması’nın önemini yazınız.
   Fransa, Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk Devleti’ni resmen tanımış oldu.
   İtalyanlardan sonra Fransızların da Anadolu’yu boşaltmaları sonucunda İtilaf Devletleri bloğu tamamen parçalandı ve İngilizler Anadolu’yu politikalarında Türkiye karşısında yalnız kaldılar.
   Hatay ve İskenderun dışında bugünkü Suriye sınırımız belirlendi.
   Güney Cephesi kapandı tüm birlikler Batı Cephesine yönlendirildi.
  7-Saltanatın kaldırılmasının nedenlerini yazınız.
   Saltanatın ulusal egemenliğe ters düşmesi
   Saltanatın Mebusan Meclisi’ni kapatması
   Saltanatın TBMM’ye karşı ayaklanmalara ön ayak olması
   Saltanatın bağımsızlık mücadelesine karşı çıktığı için halk desteğini kaybetmesi
   Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran neden ise Lozan’dan yapılacak barış görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’nin de çağrılmış olmasıdır

  8-Büyük Taarruzun sonuçlarını yazınız.
   26 Ağustos 1992’ de başlayan Türk ordusunun taarruzuyla Yunan savunma hatları bozulmuştur.
   30 Ağustos’ta Aslıhanlar ve Dumlupınar mevkilerinde yapılan Başkomutanlık Meydan savaşıyla Yunan ordusu kesin olarak yenilmiş ve İzmir’e doğru kaçmaya başlamıştır.
   9 Eylül’de İzmir, 18 Eylül’de bütün batı Anadolu Yunan işgalinden kurtulmuştur.
   Türk ordusu işgal altındaki Marmara ve Trakya’yı kurtarmak için Marmara sahillerine ve Boğazlara yönelmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşında ilk kez İngilizlere savaş yapma ihtimali doğmuştur.
  9-Mudanya Ateşkes Anlaşmasının önemi ve sonuçlarını yazınız.
   Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
   Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhası sona ermiş, diplomatik savaşı başlamıştır.
   İngiltere’de Lloyd George kabinesi istifa etmek zorunda kalmıştır.
   Barış görüşmeleri için hazırlıklara başlanmıştır.
   Osmanlı hukuken sona ermiştir.
   Refet Paşa Başkomutanlık sıfatı ile İstanbul’a gönderilmiştir.
  10-Saltanatın kaldırılmasının nedenlerini yazınız.
   İtilaf devletlerinin Lozan görüşmelerinde TBMM ve İstanbul Hükümetini birlikte çağırarak birbirirne düşürmek istemeleri,
   Saltanatın milli egemenlik düşüncesine ters düşmesi
   TBMM’nin barış görüşmelerine tek başına güçlü olarak katılmak istemesi
  11-Lozan konferansında görüşülen konuları yazınız.
   Sınırlar
   Azınlıklar ve nüfus mübadelesi
   Kapitülasyonlar
   Patrikhane
   Osmanlı borçları
   Boğazlar
   Yeni Türk devletinin varlığı anlaşma devletleri tarafından kabul edilmiştir.
   Askeri zaferler siyasi zaferle taçlandırılmıştır.
   Sevr’in geçersizliği ispatlanmıştır.
   Misakı milliyi tanıttık
   Barışçıl olduğumuzu göstermek
   Asırlık sorunlar çözüme kavuşmuştur.
  12-Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerini yazınız.
   Halifeliğin ulusal egemenlikle bağlaşmaması
   Halifeliğin laik düzene geçişte en önemli engeli teşkil etmesi
   Hilafet yanlılarının halifeye tekrar siyasi haklar sağlamaya çalışmaları
   Halifenin de bu gelişmelerden dolayı padişah gibi davranmaya başlaması
   Dış kuvvetlerin kendi çıkarları doğrultusunda halifelik kurumunu savunmaları ve desteklemeleri
  13-Partiler dönemi hakkında bilgi veriniz.
   Cumhuriyet Halk fırkası
   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
   Serbest Cumhuriyet Fırkası
   Türkiye de çok partili döneme geçilmek istenmesinin temel amacı demokratik yönetimi yerleştirmektir.
   1, TBMM döneminde meclis içerisinde partiler yoktu. Meclis içerisinde siyasi görüş ayrılıklarından dolayı çeşitli gruplar meydana gelmişti. Bunlar içerisinde en güçlü olanı da Sivas Kongresinde oluşmuş olan Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk grubudur. M.Kemal Paşa bu grupla beraber hareket etmiştir. Cumhuriyet Halk fırkası da bu grubun bir uzantısı olarak kurulmuştur.
   Cumhuriyet döneninde yapılan inkılâpların ve Atatürk ilkelerinin uygulayıcısı Cumhuriyet halk partisi olmuştur.
  14-Şeyh Sait ayaklanması hakkında bilgi veriniz.
   Musul meselesinden karlı çıkmak isteyen İngilizlerin kışkırtmaları sonucu ortaya çıkmıştır.
   Yeni rejimden rahatsız olan eski rejimi geri getirmek isteyen Şeyh Sat ve arkadaşları bir ayaklanma çıkarmışlardır.
   İç politikada hassas bir dönemin yaşanması dış politikayı olumsuz yönde etkilemiş ve Musul’a verilen önemin azalması ile Musul kaybedilmiştir.
   Cumhuriyet döneminde laikliğe ve rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır.
   Fethi Okyar hükümeti ayaklanmayı bastıramayınca istifa etmiş yerine İsmet Paşa bir hükümet kurmuştur.
   Düzeni sağlamak ve isyanın durdurulması amacı ile takrir-i sükun kanunu çıkarılmıştır.
   İstiklal mahkemeleri yeniden faaliyete geçmiştir.
   Doğu Anadolu’da sıkı yönetim ilan edilmiştir.
   Terakkiperver cumhuriyet fırkası kapatılmıştır.
  15-Menemen olayı hakkında bilgi veriniz.
   İnkılapların ve laikliğin yerleşmesi bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştur.
   Menemen’de Derviş Mehmet öncülüğünde çıkan bu ayaklanmanın amacı laik devlet düzenini yıkmaktır.
   Bölgeye askeri birliklerin gönderilmedi ile olay bastırılmış ve suçlular İstiklal Mahkemelerinde yargılanmışlardır.
   Bu durum çok partili hayata geçiş denemeleri için ortamın henüz uygun olmadığı ve halkın yeterli siyasi 0olgunluğa yetişmediğini göstermiştir.1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya saldırgan bir dış politika izleyerek dünya barışını tehdit etmeye başlamış ve bu nedenle çok partili genel seçimler 1946’ya kadar gerçekleştirilememiştir.
  16-Eğitim ve öğretim alanlında yapılan yenilikleri yazınız.
   Tevhidi-i Tedrisat Kanunu
   Maarif Teşkilatı Kanunu (Milli Eğitim Temel Kanunu)
   Harf İnkılabı
   Millet Mekteplerinin Açılması
   Türk Tarih Kurumunun Açılması
   Türk Dil Kurumunun Açılması
   1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açılmıştır.
   1926 ‘da Ziraat Enstitüsü açılmıştır.
   1932’de halk evleri kurulmuştur.
   1936’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır.
  17-Serv Anlaşmasının geç imzalanma nedenleri hakkında bilgi veriniz.
   Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bir barış anlaşması gibi geniş ve işgal içeren maddeler taşıması
   Paris Konferansı’nda İtilaf Devletleri arasında Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda çıkan anlaşmazlık ve İtalya’nın konferansı terk etmesi
  18-Serv Anlaşmasının önemi ve sonuçlarını yazınız.
   Osmanlının imzaladığı son anlaşmadır.
   Serv, ölü doğmuş ve hiçbir zaman uygulanmayan bir anlaşmadır.
   Osmanlı anayasasına göre padişahın veya hükümetin imzaladığı bir anlaşma, Mebusan Meclisinde onaylanırsa resmen yürürlüğe girerdi.
   Osmanlı yönetiminin teslimiyetçi bir tutum sergilemesi, TBMM’ye katılımları arttırmış ve ulusal bilinci kamçılamıştır.
   İtilaf devletleri DOĞU SORUNU’NU kendi çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturmuş oldular.
   Serv anlaşmasından sonra Ermenistan ve Kürdistan çalışmaları hız kazanmıştır.
   Wilson ilkelerine rağmen, Türk ulusunun bağımsız yaşama hakları gasp edilmiştir. Bu nedenle Ulusal Kurtuluş Savaşı, Türk ulusunun haklarını koruyabilmesi için son ve tek çözüm haline gelmiştir.

  19-Ermeni meselesi hakkında bilgi veriniz.
  Osmanlı kuruluşundan itibaren Ermenilerle Türkler iç içe yaşıyordu.İstanbul’un fethinden sonra Ermenilerinde patrikhane açmasına Fatih tarafından izin verilmişti.Fatihin verdiği imtiyaz fermanı ile de Rumlarla birlikte Ermenilerin güvenliliği sağlanmıştır.Din ve ibadet konusunda serbest bırakılmışlardır.Osmanlı devletine 93 harbine kadar sadık kalmışlardır.XIX.yy.devletinde elçilik devlet memurlukları gibi görevlerde bulunmuşlardır.Bu yy bazı Avrupa devletlerinin kışkırtması sonucu ihtilal fikirleri gelişti.Bilhassa Patrik Nerses’in Ayostefanos ve Berlin antlaşmalarına,ermeni nüfusunun bulunduğu yerlerde ıslahat yapılması maddesinin koydurtması,meseleyi ön plana çıkardı.Islahat ı yeterli görmeyen bazı Ermeniler bağımsız devlet kurma hayaline kapıldılar.1888’den itibaren Rusların da desteği ile ihtilalci komiteler kurdular.Bunlardan en önemlileri Fransa ve İsviçre’de kurulan Hıncak ve Rusya’da kurulan Taşnak komitileri idi.
  İlk isyan Muş dolaylarında çıkarıldı(1895)İstanbul’da bombalı saldırılar yapıldı.Komiteciler Türklere karşı yer yer katliama girişdiler. Hatta kendi görüşlerinde olmayan pek çok Ermenileri de öldürdüler. II.Abdülhamit bu hareketleri bastırdı ve Avrupa devletlerinin müdahalelerini etkisiz hale getirdi.Daha sonra Ermeniler 1905 yılında II.Abdülhamit’e suikast tertiplemişler ve Avrupa’nın dikkatine çekmeye çalışmışlardır.
  1914 yılından itibaren Ermeni olayları yeniden şiddetlendi.Ruslar Doğu Anadolu2da işgal ettikleri bölgedeki Ermenileri silahlandırarak Türkler üzerine saldırttılar. Buralara Rusya’dan Ermeni nüfusu getirtilerek yerleştirdiler.On binlerce Türk vahşice katledildi. Osmanlı hükümeti savaş bölgesinin emniyetini sağlamak için Ruslarla işbirliği yapan Ermenileri Suriye’ye nakletti.(Tehcir-1915)Bu sırada savaş şartları ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden Ermenilerden ölenler olmuştu.Ancak Ermeniler bu olayı büyüterek Türkler milyonlarca Ermeni’yi öldürdü şeklinde Avrupa’ya yaydılar.Türkler hakkında her kotu habere inanmaya hazır Avrupa kamuoyu da buna inandı. Hatta bu durum Avrupa’dan gelen resmi heyetlerin olayların doğru olmadığına dair raporlarına rağmen değişmedi.Rusların Anadolu’da işgal ettikleri yerlere Rusya’dan getirilen Ermeniler Ruslar geri çekilirken onlarla birlikte gitmişlerdir.
  20-Türk medeni kanunun kadınlara kazandırdığı hakları yazınız
   Tek eşli evlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi
   Kadına da boşanma hakkın tanındı
   Kadınlara mirasta eşitlik ve mahkemede şahitlik hakları tanındı
   Kadınlara istediği mesleği seçme ve çalışma hakkı tanındı
   1934’te siyasal hakların verilmesi ilie Türk kadını aktif olarak görev almaya başladı
  21-Türkiye cumhuriyetinde Laikliğe geçiş aşamaları hakkında bilgi veriniz.
   Saltanatın kaldırılması
   Cumhuriyetin ilanı
   Halifeliğin kaldırılması
   Tevhid-i Tedrisat Kanunu
   Diyanet işleri başkanlığının kurulması
   Çeşitli düşünce ve akımları bünyesinde barındıran tekke ve zaviyelerin kaldırılması

   1937 yılında laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

 3. #3
  LoveLy_Merve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  31.Mart.2010
  Yaş
  27
  Mesajlar
  1

  Emeğinize SağLık teŞekkürLer

 4. #4
  engin61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Eylül.2009
  Yaş
  42
  Mesajlar
  2

  LİNKLER ÖLÜ..

 5. #5
  senut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.Eylül.2008
  Yaş
  52
  Mesajlar
  2

  Eline ve emeğine sağlık.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş