A

1-Lozan’da çözümlenemeyip sonraya bırakılan konular hangisidir?

2-I. İnönü Savaşının sonuçlarını maddeleyiniz.

3-“Tekalif-i Milliye Emirleri” nedir?Açıklayınız

4-Cumhuriyetin ilanıyla çözümlenen konular hangileridir?Maddeler halinde yazınız

5-Saltanatın kaldırılması-Halifeliğin kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı gibi inkılapların ortak özelliği nedir?Açıklayınız.

6-Kurtuluş Savaşındaki hangi muharebe,Yunan birliklerinin Türklere karşı başlattığı en son saldırıdır.?

7-Hangi Antlaşma ile TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasındaki dostluk ispatlanmıştır.?

8-Yunanlılar, hangi durumu fırsat bilerek batıda ilk saldırılarını gerçekleştirmişlerdir.?

9-23 Şubat-12 Mart 1921 tarihli Londra Konferansının önemi nedir?

10- Büyük Taarruzda Türk ordusu,Yunan ordusunun en güçlü olduğu hangi şehre saldırmıştır.?

11- Yeni Türk Devleti’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?

12-Laik Hukuk sistemine geçişin en önemli adımı olan olay hangisidir?

13- Lozan’da Suriye sınırı hangi devletle imzalanan,hangi antlaşmaya göre çizilmiştir?

14-Mudanya Ateşkes Antlaşmasının önemi nedir?Bir tanesini yazınız.

15-Bugünkü Doğu sınırımızı kesinleştiren antlaşma hangisidir?

B
1-Halifenin siyasi gücünü kaybettiği en önemli olay nedir?Halifeliğin kaldırılmasının önemi nedir?Yazınız

2-Sakarya Savaşının sonuçlarını maddeler halinde yazınız.

3- Lozan görüşmelerine giderken Türk heyetinin kesinlikle ödün vermeyeceği iki konu hangisidir?

4-Milli Egemenlik kavramını pekiştirmek için yapılan yenilikleri maddeleyiniz.

5-23 Şubat-12 Mart 1921 tarihli Londra Konferansının önemi nedir?Yazınız.
6-Kurtuluş Savaşında askeri zaferi tamamlayan siyasi zafer hangisidir?

7-İstiklal Marşı hangi olaydan sonra milli marş olarak kabul edilmiştir.?

8-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk büyük devlet hangisidir?

9-Laik devlet düzenine geçişin ilk adımı nedir?

10- Batı Cephesinde alınan tek yenilgi olan hangi muharebeler sonucunda ordu,Sakarya nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır.?

11-İtilaf Devletleri;Londra Konferansı ve Sakarya Savaşı sonrasındaki barış tekliflerinde hangi
antlaşmayı esas almışlardır.?

12-Hükümet üyelerinin Meclis tarafından değil de Başbakan tarafından seçilmesi hangi yenilik ile gerçekleşen
değişikliklerden biridir.?

13-İtalyanlar;hangi olaydan sonra Anadolu’daki işgallerinden vazgeçmişlerdir.?

14-Lozan’da çözümlenemeyen hangi sorun ile Yeni Türk Devletinin toprakları içinde egemenlik hakları kısıtlanmıştır.?

15-Lozan Konferansının önemi nedir?Bir tanesini yazınızNot Baremi:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10 diğerleri 5 puandır
Süre:40 Dakikadır BAŞARILAR
Ebru ÖZEN