1. #1
  salimziya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2007
  Mesajlar
  16  Yorumlarınızı bekliyorum.
  B B B B B B B

  11/H

  1. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra İtilaf devletlerinin bize yaptıkları barış antlaşması teklifin nasıl cevap verdik? Hangi şartları ileri sürdük? (15 Puan)
  İtilaf devletlerinin barış önerileri Sevr Barış Antlaşması ile İstanbul Hükümetine kabul ettirilen esasların değiştirilmiş biçiminden başka bir şey değildi. TBMM toptan bir red yerine barıştan yana olduğunu göstermek için Anadolu’nun hemen boşaltılmasını istedi ve mevcudiyetini sarsacak konular dışında İzmit’te görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

  2. Sakarya Savaşından sonra TBMM’nin yaptığı antlaşmaları yazınız. (15 Puan)
  13 Ekim 1921 Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Kars ant. 13 Ekim 1921
  20 Ekim 1921 de Fransa ile Ankara ant. İmzalandı.
  22 Ekim 1921 de İngiltere ile esir değişimi ant. yapıldı ve sürgün askerler kurtarıldı.
  2 Ocak 1922 de Ukrayna ile dostluk ant. İmzalandı.

  3. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasının sonuçlarını yazınız. (15 Puan)
  a) M. Kemal TBMM’ne ait olan yasama ve yürütme yetkilerini kullanmaya başladı,
  b) M. Kemal İstiklal Mahkemelerinin kendisine bağlanmasıyla yargı yetkisine de sahip olmuştur,
  c) M. Kemal askerlik mesleğine milletin iradesiyle geri dönmüştür.

  4. Ermeni sorununun başlamasının nedenlerini yazınız.(10 Puan)
  a) Fransız İhtilalinin etkisi
  b) Balkanlardaki Hristiyan topluluklarının bağımsızlıklarını ilan etmesi,
  c) Rus ordusunda bulunan Ermeni asıllı askerlerin Osmanlı topraklarındaki Ermenileri bağımsızlık konusunda kışkırtmaları,
  d) Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarında Ermeniler ilgili maddelerin yer alması,
  e) İngiltere ve Rusya’nın Ermeniler üzerindeki çıkarları

  5. Mustafa Kemal 1. İnönü Zaferinden sonra toplanan Londra Konferansından olumlu bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde neden konferansa katılmıştır? (10 Puan)
  a) Türklerin haklı davasını ve ülkesinin sınırlarını (Misak-ı Milli) dünyaya duyurmak
  b) İşgalcilerin “Türk milleti barışa yanaşmıyor” tezini çürütmek
  c) Yeni kurulan Türk ordusuna zaman kazandırmak
  d) TBMM’yi hukuken dünyaya tanıtmak

  6. “İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.” Moskova Antlaşması’nda yer alan bu maddeyi değerlendiriniz. (10 Puan)
  Bu madde ile Rusya Sevr Antlaşması’nı tanımayan ilk büyük devlet olmuştur.
  Bu hüküm iki devletin dış politikada birlikte hareket etme kararı aldıklarını gösterir

  7. Atatürk; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” sözünü hangi olay(savaş) sırasında söylemiştir? (5 Puan)
  Büyük Taarruz. ( Başkomutanlık Meydan Muharebesi )

  8. Büyük Taarruzda Türk ordusu, Yunan ordusunun en güçlü olduğu hangi şehre saldırarak taarruz hareketini başlatmıştır?(5 Puan)
  Afyon

  9. Süleyman şah’ın Türbesinin bulunduğu Suriye’deki Caber Kalesi hangi Antlaşma ile Türk toprağı sayılmıştır? (5 Puan)
  Ankara Antlaşması.

  10. Ordumuzun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesine neden olan savaşın adını yazınız. (5 Puan)
  Eskişehir-Kütahya Savaşı

  11. Ermenilerle savaşılan Doğu Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?(5 Puan)
  Gümrü Antlaşması ile
  A A A A A A A
  11/H
  1. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra İtilaf devletlerinin bize yaptıkları ateşkes teklifine nasıl cevap verdik? Hangi şartı ileri sürdük? (15 Puan)
  İlke olarak ateşkes önerisin benimsediğimizi belirttik. Ancak İtilaf Devletlerinin, bağımsızlık anlayışımıza ters düşen askeri denetim konusunu kabul etmediğimizi belirterek ateşkes antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte işgal güçlerin memleketi boşaltmalarını istedik. Bu şarlar kabul edilirse barış görüşmelerine başlanabilirdi.

  2. Sakarya neden bir ölüm kalım savaşıdır? (15 Puan)
  Çünkü:
  a) Savaş kaybedilirse Ankara işgal edilecek ve TBMM zor durumda kalacaktır.
  b) Eğer kaybedilirse yunanlıları bir daha durdurmak mümkün olmayacaktır.
  c) Milli kurtuluş mücadelesi kaybedilmiş olacaktır.

  3. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasının sonuçlarını yazınız. (15 Puan)
  a) M. Kemal TBMM’ne ait olan yasama ve yürütme yetkilerini kullanmaya başladı,
  b) M. Kemal İstiklal Mahkemelerinin kendisine bağlanmasıyla yargı yetkisine de sahip olmuştur,
  c) M. Kemal askerlik mesleğine milletin iradesiyle geri dönmüştür.

  4. Ermenilerin kurduğu Taşnak ve Hınçak cemiyetlerinin kuruluş amaçlarını yazınız. (10 Puan)
  a) Ermeni milliyetçiliğini yaymak,
  b) Ermenileri silahlandırmak,
  c) Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak

  5. Londra Konferansı’nın önemi ve sonuçlarını yazınız. (10 Puan)
  a) TBMM resmen tanınmış ve Türk Milleti’nin temsilcisi olduğu kabul edilmiştir.
  b) Sevr Barış Antlaşmasının bazı maddeleri tartışma konusu yapılmaya başlamıştır,
  c) TBMM Hükümeti konferansa katılmakla aleyhine olabilecek olumsuz propagandaları engellemiştir,
  d) Konferansın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine toparlanan Yunan ordusu saldırıya geçmiş ve 2.İnönü Savaşı çıkmıştır.
  e) Londra Konferansında TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’in İngiltere, Fransa ve İtalya ile yaptığı ikili antlaşmalar imzaladı. Fakat bu antlaşmalar, tam bağımsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan (Devletlerarası eşitlik prensibine uyulmadığından)TBMM tarafından kabul edilmemiştir.

  6. “Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanıyacaktır.”Moskova Antlaşması’nda yer alan bu maddeyi değerlendiriniz. (10 Puan)
  İlk defa büyük bir devlet TBMM’yi tanımıştır.
  Sovyet Rusya, Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.

  7. Atatürk; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” sözünü hangi olay(savaş) sırasında söylemiştir? (5 Puan)
  Büyük Taarruz. ( Başkomutanlık Meydan Muharebesi )

  8. Kurtuluş Savaşı’nı TBMM kazandığı halde, Lozan Konferansı’na saltanatı temsilen İstanbul Hükümeti’nin de çağrılması üzerine TBMM hangi kararı almıştır? (5 Puan)
  Saltanatı kaldırmıştır

  9. Fransa’nın Antakya ve İskenderun’a özel bir yönetim tanıması hangi antlaşmanın bir sonucudur? (5 Puan)
  Ankara Antlaşması

  10. İtalyanlar Anadolu’dan, Fransızlar Zonguldak’tan hangi olay sonucunda çekilmişlerdir? Yazınız. (5 Puan)
  II. İnönü Savaşı

  11. T.B.M.M’ nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarı nedir?(5 Puan)
  Gümrü antlaşması


  A A A A A A A

  11/B

  1. Kurtuluş Savaşının askeri stratejisi hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
  a) Önce Ermenilere taarruz düzenleyerek buradaki cepheyi sona erdirmek,
  b) Güney Cephesinde Fransızlara karşı gerilla savaşı yapmak,
  c) Ordu taarruz gücüne ulaşıncaya kadar savunma muharebeleri yapmak ve yapılacak işgalleri engellemek,
  d) İyice hazırlandıktan sonra bir taarruza girişerek düşmanı yok etmek ve savaşın sona ermesini sağlamak,
  d) Yunan ordusu Anadolu’dan atılıncaya kadar Trakya’nın kendi imkanlarıyla mücadele etmesini sağlamak,

  2. Ermenilerin kurduğu Taşnak ve Hınçak cemiyetlerinin kuruluş amaçlarını yazınız. (15 Puan)
  a) Ermeni milliyetçiliğini yaymak,
  b) Ermenileri silahlandırmak,
  c) Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak

  3. I.İnönü Muharebesinin sonuçları ve önemi nelerdir? (15 Puan)
  a) Düzenli ordu ilk başarısını aldı ve gerekliliğini ispatladı.
  b) TBMM’ye güven arttı ve düzenli orduya katılımlar çoğaldı
  c) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması, Afganistanla dostluk anlaşması imzalandı.
  d) TBMM tanınmasını sağlayan Londra Konferansına çağrıldı,
  e) Zaferden sonra Çerkez Ethem ayaklanması bastırıldı,
  f) 1921 Anayasası ve İstiklal Marşı’mız kabul edilmiştir,
  g) Düşman oyalanarak zaman kazanılmıştır,

  4. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı öncesinde, TBMM’nin tüm yetkilerinin üç ayla sınırlı olmak üzere kendisine verilmesini istemiştir. Ve Mecliste bu yetkileri kendisine çıkarılmış olan (5 Ağustos 1921) Başkomutanlık yasası ile vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün yetkileri kendisinde toplamak istemesinin amacı nedir? (10 Puan)
  Bu kanun Sakarya Savaşı öncesinde çıkarılmasının en önemli nedeni mecliste alınan kararları hızlı hale getirerek çıkarılan kanunları çabuklaştırmaktır. Yani kararların hızla alınıp uygulanmaya konulması içindir.

  5. Lozan Barış Antlaşmasında Türk Devletinin sınırları içinde yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul etmemizdeki amaç nedir? Yazınız. (10 Puan)
  Azınlıkları Türk vatandaşı kabul ederek Avrupalı Devletlerin bu konuyu bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemiş olduk.

  6. İnkılap nedir? (10 Puan)
  Halk hareketiyle zor kullanarak, eskimiş işe yaramayan çağın gereklerine ayak uyduramayan mevcut düzenin yıkılması ve yıkılan düzenin yerine yeni bir düzenin kurulması hareketidir.

  7. İtalyanlar Anadolu’dan, Fransızlar Zonguldak’tan hangi olay sonucunda çekilmişlerdir? Yazınız. (5 Puan)
  II. İnönü Savaşı

  8. Başkomutanlık yetkisiyle, M. Kemal hangi savaşı yöneterek kazandığı ilk zaferine imzasını atmıştır?(5 Puan)
  Sakarya Meydan Muharebesinin

  9. TBMM 13 Ekim 1921 tarihinde imzaladığı Kars Antlaşmasının önemini yazınız. (5 Puan)
  Doğu sınırımız kesinlik kazandı

  10. Kurtuluş Savaşının silahlı dönemi kapanarak, siyasi dönemi hangi olayla(ateşkes antlaşmasıyla) başlamıştır? (5 Puan)
  Mudanya Ateşkes Anlaşması.

  11. Kurtuluş Savaşı’nı TBMM kazandığı halde, Lozan Konferansı’na saltanatı temsilen İstanbul Hükümeti’nin de çağrılması üzerine TBMM hangi kararı almıştır? (5 Puan)
  Saltanatı kaldırmıştır


  B B B B B B B

  11/B

  1. Ermeni sorununun başlamasının nedenlerini yazınız.(15 Puan)
  a) Fransız İhtilalinin etkisi
  b) Balkanlardaki Hristiyan topluluklarının bağımsızlıklarını ilan etmesi,
  c) Rus ordusunda bulunan Ermeni asıllı askerlerin Osmanlı topraklarındaki Ermenileri bağımsızlık konusunda kışkırtmaları,
  d) Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarında Ermeniler ilgili maddelerin yer alması,
  e) İngiltere ve Rusya’nın Ermeniler üzerindeki çıkarları

  2. Kurtuluş Savaşında kaç cephede savaşılmıştır? Bu cephelerde kimlerle savaştığımızın isimlerini yazınız.(15 Puan)
  Üç cephade savaşılmıştır. Bunlar;
  a) Batı Cephesinde; Yunanlılarla
  b) Güney Cephesinde; Fransızlarla
  c) Doğu cephesinde; Ermenilerle

  3. I.İnönü Muharebesinde Yunanlıların saldırıya geçmesinin sebepleri nelerdir? ( 15 Puan)
  a) Yunanlıların Çerkes Ethem olayından faydalanmak istemesi
  b) Sevr Antlaşmasını TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri
  c) Eskişehir’deki önemli demiryolu merkezini almak
  d) Milli kuvvetleri güçlenmeden dağıtmak istemeleri
  e) Eskişehir ve Ankara’yı alarak Milli Mücadele hareketini ortadan kaldırmak,
  f) Yunan taarruzunu devam ettirerek İngiltere’nin yardımını sağlamak

  4. Sakarya Savaşı öncesi; milletvekillerinin Başkomutanlık tekliflerine karşı M. Kemal bu görevi kabul edeceğini, fakat savaşın kazanılması için hangi yetkinin kendisine verilmesini istedi? (10 Puan)
  Meclis’e ait tüm yetkilerin(yasama- yürütme) bir süreliğine kendisine verilmesini istedi.

  5. Lozan Barış Konferansına giden Türk Heyetine TBMM hangi konularda kesinlikle taviz vermemesini istemiştir? (10 Puan)
  a) Topraklarımız Üzerinde bir Ermeni Devleti’nin kurulması kesinlikle kabul edilmeyecek,
  b) Kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacak.

  6. Türk İnkılabının ihtilal safhasında Türk halkı kimlere karşı mücadele etmiştir? (10 Puan)
  a) İşgal kuvvetlerine
  b) Osmanlı devletine karşı

  7. “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.”
  M. Kemal yukarıdaki sözünü hangi olaya istinaden söylemiştir?(5 Puan)
  II. İnönü Savaşı

  8. M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanları hangi olaydan(Savaştan) sonra verilmiştir?(5 Puan)
  Sakarya Meydan Muharebesi

  9. TBMM 13 Ekim 1921 tarihinde Kars Antlaşmasını hangi devletlerle imzaladı?(5 Puan)
  Kafkas Cumhuriyetleriyle; Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan

  10. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli gibi yerler hangi ateşkes antlaşması ile TBMM’ye bırakılmıştır? (5 Puan)
  Mudanya Ateşkes Anlaşması.

  11. TBMM Lozan da Türkler arasında ikilik çıkarmak isteyen İtilaf devletlerinin planını nasıl etkisiz hale getirdi? (5 Puan)
  TBMM Saltanatı kaldırarak İtilaf Devletlerinin planını etkisiz hale getirdi.


  B B B B B B B

  11/Ç

  1. I. İnönü Savaşı : Savunma
  II. İnönü Savaşı : Savunma
  Kütahya-Eskişehir Savaşları : Savunma
  Sakarya Meydan Savaşı : Savunma – Taarruz
  Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi : Taarruz
  Yukarıda Batı Cephesinde Yunalılar ile yaptığımız savaşlar verilmiştir. Bu savaşların karşılarına türlerini yazınız. (Savunma – Taarruz) (15 Puan)

  2. TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesinde etkili olan faktörleri yazınız. (15 Puan)
  a) TBMM ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşması,
  b) Güney Cephesinde Fransızlara karşı başarılı olması,
  c) I. İnönü Savaşını kazanması,
  d) İtalya’nın arabuluculuk rolünü üstlenmesi
  e) Doğu Cephesinde Ermenilere karşı başarılı olması

  3. M. Kemal Eskişehir –Kütahya Savaşı’nda mağlup olan ordumuzun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesine emrederek ulaşmak istediği amaçları yazınız. (15 Puan)
  a) Türk ve Yunan ordusu arasında doğal bir sınır oluşturmak,
  b) Asker kaybının artmasını engellemek,
  c) Türk ordusunun toparlanması için zaman kazanmak,
  d) Yunan askerini ikmal merkezlerinden uzaklaştırmak,

  4. “İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.” Moskova Antlaşması’nda yer alan bu maddeyi değerlendiriniz. (10 Puan)
  Bu madde ile Rusya Sevr Antlaşması’nı tanımayan ilk büyük devlet olmuştur.
  Bu hüküm iki devletin dış politikada birlikte hareket etme kararı aldıklarını gösterir

  5. Lozan’da kapitülasyonlar ile ilgili alınan karar nasıldır? (10 Puan)
  Kapitülasyon konusu hiç taviz vermeden çözülmüş ve kesin olarak kaldırılmıştır. Yabancı devlet vatandaşlarının Osmanlı’dan aldıkları her türlü ayrıcalıklar kaldırılmıştır.

  6. İnkılabın safhalarını yazınız. (10 Puan)
  a) Fikri hazırlık aşaması.
  b) İhtilal (mücadele, aksiyon) aşaması.
  c) Yeni düzenin kurulması aşaması.

  7. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ilk başbakanının adını yazınız. ( 5 Puan)
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk başbakanı; İsmet İnönü

  8. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli gibi yerler hangi ateşkes antlaşması ile TBMM’ye bırakılmıştır? (5 Puan)
  Mudanya Ateşkes Anlaşması.

  9. Fransa’nın Antakya ve İskenderun’a özel bir yönetim tanıması hangi antlaşmanın bir sonucudur? (5 Puan)
  Ankara Antlaşması.

  10. Tekalif-i Milliye Emirleri hangi savaş öncesinde kabul edilmiştir? (5 Puan)
  Sakarya Meydan Muharebesinin

  11. “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.”
  M. Kemal yukarıdaki sözünü hangi olaya istinaden söylemiştir?(5 Puan)
  II. İnönü Savaşı


  A A A A A A A

  11/Ç

  1. Batı Cephesinde Yunanistan ile yapılan savaşları sırasıyla yazınız. (15 Puan)
  Batı Cephesinde Yunanistan İle Yapılan Savaşlar Şunlardır :
  -I. İnönü Savaşı (6 – 10 Ocak 1921 )
  -II. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan 1921 )
  -Eskişehir Kütahya Savaşları (10 – 24 Temmuz 1921 )
  -Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921 )
  -Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi( 26 Ağustos 1922)

  2. Londra Konferansı’nın önemi ve sonuçlarını yazınız. (15 Puan)
  a) TBMM resmen tanınmış ve Türk Milleti’nin temsilcisi olduğu kabul edilmiştir.
  b) Sevr Barış Antlaşmasının bazı maddeleri tartışma konusu yapılmaya başlamıştır,
  c) TBMM Hükümeti konferansa katılmakla aleyhine olabilecek olumsuz propagandaları engellemiştir,
  d) Konferansın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine toparlanan Yunan ordusu saldırıya geçmiş ve 2.İnönü Savaşı çıkmıştır.
  e) Londra Konferansında TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’in İngiltere, Fransa ve İtalya ile yaptığı ikili antlaşmalar imzaladı. Fakat bu antlaşmalar, tam bağımsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan (Devletlerarası eşitlik prensibine uyulmadığından)TBMM tarafından kabul edilmemiştir.

  3. Sakarya neden bir ölüm kalım savaşıdır? (15 Puan)
  Çünkü:
  a) Savaş kaybedilirse Ankara işgal edilecek ve TBMM zor durumda kalacaktır.
  b) Eğer kaybedilirse yunanlıları bir daha durdurmak mümkün olmayacaktır.
  c) Milli kurtuluş mücadelesi kaybedilmiş olacaktır.

  4. “Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanıyacaktır.”Moskova Antlaşması’nda yer alan bu maddeyi değerlendiriniz. (10 Puan)
  İlk defa büyük bir devlet TBMM’yi tanımıştır.
  Sovyet Rusya, Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.

  5. Lozan’da Ortodoks patrikhanesi ile ilgili alınan kararları yazınız. (10 Puan)
  Patrikhane’nin siyasi yetkiden arındırılarak, yabancı kiliselerle ilişki kurmamak ve ekümenik olmamak kaydıyla İstanbul’da kalabileceği kabul edildi.

  6. İnkılabın özelliklerini yazınız. (10 Puan)
  a) İnkılâp, halk hareketidir.
  b) Mevcut düzeni yıkma hareketidir.
  c) Yıkılan düzenin yerine yeni bir düzen kurma hareketidir.

  7. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ilk cumhurbaşkanının adını yazınız? (5 Puan)
  Cumhurbaşkanı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  8. 3 Mart 1924 tarihinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması sonucu yerine kurulan kurumun ismini yazınız. (5 Puan)
  Genel Kurmay Başkanlığı

  9. TBMM 13 Ekim 1921 tarihinde imzaladığı Kars Antlaşmasının önemini yazınız. (5 Puan)
  Doğu sınırımız kesinlik kazandı

  10. Süleyman şah’ın Türbesinin bulunduğu Suriye’deki Caber Kalesi hangi Antlaşma ile Türk toprağı sayılmıştır? (5 Puan)
  Ankara Antlaşması.

  11. Eskişehir-Kütahya Savaşlarında mağlup olan Türk ordusunun yeni bir Yunan saldırısına karşı koyabilmesi için Türk halkına yapılan zorunlu yardım çağrısına verilen isim nedir? (5 Puan)
  Tekalif-i Miliiye Emirleri  B B B B B B B

  11/I-İ


  1. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
  Atatürk’e göre Çağdaşlaşma; Çağı yakalamak, bilim ve teknolojide ileri gitmiş devletleri örnek almak, onların düzeyine ulaşmaya çalışmak ama bunu yaparken taklitçiliğe kaçmamak, gelenek, görenek ve adetlerimizden ödün vermemektir. Örnek: Latin Alfabesini olduğu gibi kabul etmedik. Dilimize göre uyarladık, Yeni Türk Harfleri olarak kabul ettik

  2. TBMM’nin saltanatı kaldırmak istemesinin nedenleri nelerdir? (15 Puan)
  a) İtilaf Devletlerinin Lozan’a İstanbul Hükümetini de çağırması
  b) Padişah ve İstanbul Hükümetinin Milli Mücadeleye destek vermemesi
  c) Saltanatın TBMM’nde ki milli egemenlik ilkesine ters düşmesi
  d) TBMM’nin padişah olmadan da devletin yönetilebildiğini ispat etmesi.
  e) Bir ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfaatlerle bağdaşmaması,
  f) TBMM Hükümeti’nin padişahın da yanında bulunduğu İtilaf devletlerine karşı kesin bir zafer kazanması

  3. Türk ordusu Büyük Taarruz için ne gibi hazırlıklar yapmışlardır? (15 Puan)
  a) Doğu ve güneydeki birlikler batıya aktarıldı.
  b) Mustafa Kemal’in başkomutanlık yetkisi uzatıldı.
  c) Tekalif-i Milliye emirleri bütün yurtta uygulandı.
  d) Dış ülkelerden silah ve mühimmat alındı.
  e) Türk ordusuna taarruz eğitimi verildi.
  f) Kamuoyu oluşturmak için Avrupa’ya diplomat¬lar gönderildi.

  4. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükümeti’ne açıkça destek olan devletin adını ve bu devletle 16 Mart 1921 tarihinde yaptığımız antlaşmanın ismini yazınız? (10 Puan)
  Sovyet Rusya destek olmuştur.
  Moskova Antlaşması ile göstermiştir.

  5. Kurtuluş Savaşının amacını yazınız. (10 Puan)
  Düşmanları yurttan atmak ve her bakımdan bağımsız bir Türk devleti kurmak.

  6. Kurtuluş Savaşında kaç cephede savaşılmıştır? Bu cephelerde kimlerle savaştığımızın isimlerini yazınız.(10 Puan)
  Üç cephade savaşılmıştır. Bunlar;
  a) Batı Cephesinde; Yunanlılarla
  b) Güney Cephesinde; Fransızlarla
  c) Doğu cephesinde; Ermenilerle

  7. Fransızlarla savaşılan Güney Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?(5 Puan)
  Ankara Antlaşması ile

  8. İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?(5 Puan)
  I. İnönü Savaşından sonra

  9. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesi üzerine Başkomutan olan Mustafa Kemal orduyu toparlayabilmek amacıyla hangi tedbirleri almıştır? (5 Puan)
  Tekalif-i Milliye Kararları

  10. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli gibi yerler hangi ateşkes antlaşması ile TBMM’ye bırakılmıştır? (5 Puan)
  Mudanya Ateşkes Anlaşması.

  11. 11 Ağustos 1923 – 1 Ekim 1927 yılları arasında görev yapan meclis hangi isim ile anılmış veya nitelendirilmiştir? (5 Puan)
  İnkılapçı Meclis (II TBMM)

  A A A A A A A

  11/I-İ

  1. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
  Atatürk’e göre Çağdaşlaşma; Çağı yakalamak, bilim ve teknolojide ileri gitmiş devletleri örnek almak, onların düzeyine ulaşmaya çalışmak ama bunu yaparken taklitçiliğe kaçmamak, gelenek, görenek ve adetlerimizden ödün vermemektir. Örnek: Latin Alfabesini olduğu gibi kabul etmedik. Dilimize göre uyarladık, Yeni Türk Harfleri olarak kabul ettik

  2. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir? (15 Puan)
  a) 623 yıllık Osmanlı saltanatı resmen sona erdi.
  b) TBMM ülkedeki tek yasal güç haline geldi.
  c) Milli egemenliğin sağlanması için çok önemli bir adım atılmış oldu.
  d) Din ve devlet işlerini yürüten makamlar ayrıldı, böylece laiklik alanında da ilk adım atılmış oldu.
  e) İtilaf Devletlerinin Lozan’da ikilik çıkarma planları başarısızlıkla sonuçlandı
  f) Son Osmanlı padişahı Vahdettin 17 Kasım 1922’de İngiltere’ye sığınarak ülkeyi terk etti ve TBMM Abdülmecid Efendiyi Halife seçerek halifeliğin devamını sağladı

  3. Büyük Taarruz’un önemini yazınız. (15 Puan)
  a) Anadolu’daki yunan işgali sona erdi.
  b) Kurutuluş Savaşının askeri safhası sona ermiş oldu.
  c) Türk ordusunun kesin zaferi üzerine itilaf devletleri ateşkes teklifinde bulundular.
  d) Milli Mücadele başarıya ulaştı,
  e) Türk Ordusu Çanakkale ve İzmit civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşı geldiler

  4. Misak-ı Mili’den verilen ilk tavizi ve hangi olay ile verildiğini belirtiniz. (10 Puan)
  Batum. Moskova Antlaşması (16 MART 1921 )

  5. Kurtuluş Savaşının amacını yazınız. (10 Puan)
  Düşmanları yurttan atmak ve her bakımdan bağımsız bir Türk devleti kurmak.

  6. Kurtuluş cephesinde hangi cephelerde kimlerle mücadele edilmiştir? Yazınız.(10 Puan)
  a) Batı Cephesinde; Yunanlılarla
  b) Güney Cephesinde; Fransızlarla
  c ) Doğu cephesinde; Ermenilerle

  7. Kurtuluş Savaşında Güney Cephemiz hangi anlaşma sonucunda kapanmıştır?(5 Puan)
  Ankara Antlaşması ile

  8. Teşkilatı Esasiye Kanunu(1921 Anayasası) hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?(5 Puan)
  I. İnönü Savaşından sonra

  9. Eskişehir-Kütahya Savaşlarında mağlup olan Türk ordusunun yeni bir Yunan saldırısına karşı koyabilmesi için Türk halkına yapılan zorunlu yardım çağrısına verilen isim nedir? (5 Puan)
  Tekalif-i Miliiye Emirleri

  10. Kurtuluş Savaşının silahlı dönemi kapanarak, siyasi dönemi hangi olayla(ateşkes antlaşmasıyla) başlamıştır? (5 Puan)
  Mudanya Ateşkes Anlaşması.

  11. 23 Nisan 1920- 1 Nisan 1923 yılları arasında görev yapan meclis hangi isim ile anılmış veya nitelendirilmiştir? (5 Puan)
  Kurucu Meclis-Olağanüstü Meclis-I TBMM

  11/A

  1. II. İnönü Savaşı’nda Yunanlıların saldırıya geçmesinin nedenlerini yazınız. (15 Puan)
  a) I.İnönü Savaşının İntikamını almak,
  b) Londra Konferansındaki barış tekliflerinin TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmemesi,
  c) İngilizlerin Yeni bir saldırı konusunda Yunanlıları teşvik etmesi,
  d) Sevr Antlaşmasının TBMM’ne kabul ettirilmek istenmesi
  e) Yunanlıların, Türk ordusunun teşkilatlanmasına fırsat vermeden Eskişehir ve Afyon’u almak, Ankara üzerine yürüyerek TBMM’ni dağıtmak,

  2. Büyük Taarruz’un önemini yazınız. (15 Puan)
  a) Anadolu’daki yunan işgali sona erdi.
  b) Kurutuluş Savaşının askeri safhası sona ermiş oldu.
  c) Türk ordusunun kesin zaferi üzerine itilaf devletleri ateşkes teklifinde bulundular.
  d) Milli Mücadele başarıya ulaştı,
  e) Türk Ordusu Çanakkale ve İzmit civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşı geldiler

  3. Cumhuriyetin ilanından önce TBMM’nin karşılaştığı ve dış ilişkilerde sorun olan üç problemi yazınız. (15 Puan)
  a) Devlet başkanının olmaması,
  b) Rejimin adının olmaması
  c) Hükümetin kurulamaması

  4. Kurtuluş Savaşının amacını yazınız. (10 Puan)
  Düşmanları yurttan atmak ve her bakımdan bağımsız bir Türk devleti kurmak.

  5. Londra Konferansında TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’in İngiltere, Fransa ve İtalya ile yaptığı ikili antlaşmaları TBMM hangi gerekçeyi göstererek onaylamamış ve reddetmiştir? Yazınız. ( 10 Puan)
  Bu antlaşmalar, tam bağımsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan(Devletlerarası eşitlik prensibine uyulmadığından)TBMM tarafından kabul edilmemiştir.

  6. Misak-ı Mili’den verilen ikinci tavizi ve hangi olay(antlaşma) ile verildiğini belirtiniz. (10 Puan)
  Hatay. Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

  7. 11 Ağustos 1923 – 1 Ekim 1927 yılları arasında görev yapan meclis hangi isim ile anılmış veya nitelendirilmiştir? (5 Puan)
  İnkılapçı Meclis-(II TBMM)

  8. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli gibi yerler hangi ateşkes antlaşması ile TBMM’ye bırakılmıştır? (5 Puan)
  Mudanya Ateşkes Anlaşması.

  9. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesi üzerine Başkomutan olan Mustafa Kemal orduyu toparlayabilmek amacıyla hangi tedbirleri almıştır? (5 Puan)
  Tekalif-i Milliye Kararları

  10. Ermenilerle savaşılan Doğu Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?(5 Puan)
  Gümrü Antlaşması ile

  11. TBMM Hükümeti’nin siyasi varlığını kabul eden ilk Müslüman devlet hangisidir? (5 Puan)
  Afganistan  A A A A A A A

  11/C-E

  1. Güneydoğu Anadolu’da Fransızlara karşı cephe açılmasının ve milli mücadelenin başlamasının nedenlerini yazınız. (15 Puan)
  a) Fransızların yaptıkları haksız işgaller ve baskılar
  b) Fransızların Ermenileri kışkırtarak bölge halkının üzerine saldırtması
  c) Fransızların bu bölgede sömürge yönetimi usullerini uygulamaları,
  d) Türklerin kutsal saydığı maddi ve manevi değerlere aykırı hareket etmeleri

  3. Kurtuluş savaşı sırasında “batı cephesinde” yapılan savaşlar neden daha önemlidir?(15 Puan)
  Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milletinin geleceği ile ilgili en önemli savaşlar Batı cephesinde Yunanlılara ve onların destekçilerine karşı yapılmıştır. Bu cephede sadece Yunanlıları yenmeyecektik. Yunanlılarla birlikte özellikle onları destekleyen İngilizleri de mağlup edecektik. Ayrıca bu cephedeki mağlubiyet bizim için Milli Mücadelenin sonu, TBMM kapatılması, Sevr Antlaşmasının uygulanması, Türk Milleti’nin esaret altına girmesi demekti.

  4. Mustafa Kemal 1. İnönü Zaferinden sonra toplanan Londra Konferansından olumlu bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde neden konferansa katılmıştır? (15 Puan)
  a) Türklerin haklı davasını ve ülkesinin sınırlarını (Misak-ı Milli) dünyaya duyurmak
  b) İşgalcilerin “Türk milleti barışa yanaşmıyor” tezini çürütmek
  c) Yeni kurulan Türk ordusuna zaman kazandırmak
  d) TBMM’yi hukuken dünyaya tanıtmak

  5. Ankara Antlaşmasının imzalanmasını İtilaf Devletleri açısından değerlendiriniz. (10 Puan)
  Fransa’nın TBMM’ni tanıması ve onunla bir antlaşma imzalaması sonucunda İtilaf devletleri bloğu parçalanmıştır.

  6. İsmet Paşa çok tecrübeli bir devlet adamı olmamasına rağmen Mustafa Kemal onu neden Lozan görüşmelerinde başkan yaptı? (10 Puan)
  a) Mudanya’daki başarısı
  b) TBMM’ye olan bağlılığı

  7. Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya göre numaralandırınız. (10 Puan)
  Başkomutanlık Yasası ( 4 )
  Misak-ı Milli’nin kabulü ( 1 )
  Londra Konferansı ( 3 )
  Düzenli ordunun kurulması ( 2 )
  Güney cephesinin kapanması ( 5 )

  8. Düzenli ordumuz Kurtuluş Savaşı sırasında ilk ve tek yenilgisini hangi savaşta almıştır? (5 Puan)
  Eskişehir-Kütahya Savaşında

  9. Atatürk; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” sözünü hangi olay(savaş) sırasında söylemiştir? (5 Puan)
  Büyük Taarruz. ( Başkomutanlık Meydan Muharebesi )

  10. 23 Nisan 1920- 1 Nisan 1923 yılları arasında görev yapan meclis hangi isim ile anılmış veya nitelendirilmiştir? (5 Puan)
  Kurucu Meclis-Olağanüstü Meclis-I TBMM

  11. Devletin laikleştirilmesi yolunda yapılan ilk inkılabın adını yazınız. (5 Puan)
  Saltanatın Kaldırılması

  12. Milli Mücadele döneminde TBMM’ne karşı siyasi tutumunu olumlu yönde değiştirerek ilişkiye geçen ilk devletin adını yazınız. (5 Puan)
  Amerika Birleşik Devletleri

  B B B B B B B

  11/C-E

  1. Güneydoğu Anadolu’da ilk işgali gerçekleştiren İngilizlere karşı ciddi bir direnişin olmamasının nedenleri nelerdir? (15 Puan)
  Türk Halkı bu haksız işgalleri protesto etmiş ve kurdukları teşkilatlarla savunma kararı almıştır. Fakat İngilizler girdikleri bölgelerde Türk Milletinin onuruna dokunacak davranışlarda bulunmadıkları ve Türk idaresine karışmadıkları için ciddi bir direnişle karşılaşmadılar.

  2. İngiltere Türklerin Kurtuluş Savaşında neden başarılı olmasını istemiyordu?(15 Puan)
  Türklerin başarılı olmasının başta Müslümanlar olmak üzere bütün İngiliz sömürgelerinde etkili olacağını düşünüyordu. Sömürgelerinde kendilerine karşı ayaklanmaların çıkmasından endişe ediyorlardı. Ayrıca Türklerin mutlaka yenilmesini ve halifenin de kendi kontrolleri altında bulunmasını istiyordu.

  3. TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesinde etkili olan faktörleri yazınız. (15 Puan)
  a) TBMM ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşması,
  b) Güney Cephesinde Fransızlara karşı başarılı olması,
  c) I. İnönü Savaşını kazanması,
  d) İtalya’nın arabuluculuk rolünü üstlenmesi
  e) Doğu Cephesinde Ermenilere karşı başarılı olması

  4. Ankara Antlaşmasının imzalanmasını Ermeniler açısından değerlendiriniz. (10 Puan)
  Bu antlaşma ile Fransa’nın desteğini kaybeden Ermenilerin Çukurova Bölgesi’nde bir devlet kurma hayalleri sona ermiştir.

  5. TBMM’nin Lozan’a neleri gerçekleştirmek amacıyla katılmıştır? (10 Puan)
  Misak-ı Milli sınırları içerisinde, bağımsız bir Türk Devleti’nin varlığını ve Osmanlı Devleti’nin tarihe karışığını dünyaya duyurmak, tarihten gelen Yunanistan ile diğer İtilaf Devletleriyle aramızdaki sorunlara kesin bir çözüm bulmak amacıyla katıldık.

  6. Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya göre 1’den 5’e kadar numaralandırınız. (10 Puan)
  Sakarya meydan muharebesi ( 2 )
  Londra Konferansı ( 1 )
  Ankara Anlaşması ( 3 )
  Saltanatın Kaldırılması ( 5 )
  Büyük taarruz ( 4 )

  7. Aşağıda sonuçları verilen olayın(savaşın) adını yazınız. (5 Puan)
  Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin düzenli birliklerinin kaybettiği ilk ve tek savaştır.
  İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu’da işgal ettikleri yerleri boşaltma işlemlerini durdurmuşlardır. Fransa barış görüşmelerini askıya almıştır.
  M. Kemal’e başkomutanlık yetkisini verilmesine ortam hazırlamıştır.
  Eskişehir Kütahya Muharebeleri

  8. Büyük Taarruzda Türk ordusu, Yunan ordusunun en güçlü olduğu hangi şehre saldırarak taarruz hareketini başlatmıştır?(5 Puan)
  Afyon

  9. 11 Ağustos 1923 – 1 Ekim 1927 yılları arasında görev yapan meclis hangi isim ile anılmış veya nitelendirilmiştir? (5 Puan)
  İnkılapçı Meclis-II TBMM

  10. Devletin laikleştirilmesi yolunda yapılan en önemli inkılabın adını yazınız. (5 Puan)
  Halifeliğin Kaldırılması

  11. TBMM Hükümeti’nin siyasi varlığını kabul eden ilk Müslüman devlet hangisidir? (5 Puan)
  Afganistan

  B B B B B B B

  11/D

  1. 3 Mart 1924’te yapılan inkılâpları yazınız. (15 Puan)
  a)Halifelik kaldırıldı.
  b)Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.
  c)Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkarılması ile ilgili kanun kabul edildi.
  d)Orduyu siyasetten uzaklaştırmak için Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırıldı. Yerine Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kuruldu.
  e)Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.

  2. Kabine sistemi nedir? Açıklayınız. (15 Puan)
  Genel Seçimlerde en yüksek oyu alan Siyasi Parti Liderine Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini vermesiyle kuruluş süreci başlar. Parti Lideri (Başbakan) hükümet üyelerini (Bakanları) saptadıktan, sonra hükümet listesini Cumhurbaşkanı’na sunar. Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra hükümet kurulur. T.B.M.M.’ne sunulan hükümet listesi yapılan oylama ile güvenoyu alırsa görevine devam eder.

  3. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
  Atatürk’e göre Çağdaşlaşma; Çağı yakalamak, bilim ve teknolojide ileri gitmiş devletleri örnek almak, onların düzeyine ulaşmaya çalışmak ama bunu yaparken taklitçiliğe kaçmamak, gelenek, görenek ve adetlerimizden ödün vermemektir. Örnek: Latin Alfabesini olduğu gibi kabul etmedik. Dilimize göre uyarladık, Yeni Türk Harfleri olarak kabul ettik

  4. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra İtilaf devletlerinin bize yaptıkları barış antlaşması teklifin nasıl cevap verdik? Hangi şartları ileri sürdük? (15 Puan)
  İtilaf devletlerinin barış önerileri Sevr Barış Antlaşması ile İstanbul Hükümetine kabul ettirilen esasların değiştirilmiş biçiminden başka bir şey değildi. TBMM toptan bir red yerine barıştan yana olduğunu göstermek için Anadolu’nun hemen boşaltılmasını istedi ve mevcudiyetini sarsacak konular dışında İzmit’te görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

  5. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükümeti’ne açıkça destek olan devletin adını ve bu devletle 16 Mart 1921 tarihinde yaptığımız antlaşmanın ismini yazınız? (10 Puan)
  Sovyet Rusya destek olmuştur.
  Moskova Antlaşması ile göstermiştir.

  6. Sakarya Savaşından sonra TBMM’nin yaptığı antlaşmaları yazınız. (10 Puan)
  13 Ekim 1921 Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Kars ant. 13 Ekim 1921
  20 Ekim 1921 de Fransa ile Ankara ant. İmzalandı.
  22 Ekim 1921 de İngiltere ile esir değişimi ant. yapıldı ve sürgün askerler kurtarıldı.
  2 Ocak 1922 de Ukrayna ile dostluk ant. İmzalandı.

  7. Ordumuzun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesine neden olan savaşın adını yazınız. (5 Puan)
  Eskişehir-Kütahya Savaşı

  8. İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?(5 Puan)
  I. İnönü Savaşından sonra

  9. Fransızlarla savaşılan Güney Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?(5 Puan)
  Ankara Antlaşması ile

  10. Eskişehir-Kütahya Savaşlarında mağlup olan Türk ordusunun yeni bir Yunan saldırısına karşı koyabilmesi için Türk halkına yapılan zorunlu yardım çağrısına verilen isim nedir? (5 Puan)
  Tekalif-i Miliiye Emirleri

  11. TBMM Lozan da Türkler arasında ikilik çıkarmak isteyen İtilaf devletlerinin planını nasıl etkisiz hale getirdi? (5 Puan)
  TBMM Saltanatı kaldırarak İtilaf Devletlerinin planını etkisiz hale getirdi.  A A A A A A A

  11/D

  1. Halifelik ne zaman kaldırılmıştır. Ve aynı gün çıkarılan kanunlar nelerdir yazınız? (15 Puan)
  3 Mart 1924 günü alınan bir kararla halifelik kaldırıldı.
  Aynı gün;
  - Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
  - Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı’na çevrilmiştir.
  - Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla eğitimde birlik sağlandı.
  - Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması kararlaştırılmıştır.

  2. Meclis Hükümet sistemi nedir? Açıklayınız. (15 Puan)
  Bakanların, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Başbakan tarafından seçilmesi (Kabine Sistemi) yerine Meclis tarafından tek tek seçildiği ve gene her birinin başbakana karşı değilde Meclise karşı sorumlu olduğu hükümet sistemi. (Örnek: Birinci TBMM’de uygulanan hükümet sistemi)

  3. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
  Atatürk’e göre Çağdaşlaşma; Çağı yakalamak, bilim ve teknolojide ileri gitmiş devletleri örnek almak, onların düzeyine ulaşmaya çalışmak ama bunu yaparken taklitçiliğe kaçmamak, gelenek, görenek ve adetlerimizden ödün vermemektir. Örnek: Latin Alfabesini olduğu gibi kabul etmedik. Dilimize göre uyarladık, Yeni Türk Harfleri olarak kabul ettik

  4. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra İtilaf devletlerinin bize yaptıkları ateşkes teklifine nasıl cevap verdik? Hangi şartı ileri sürdük? (10 Puan)
  İlke olarak ateşkes önerisin benimsediğimizi belirttik. Ancak İtilaf Devletlerinin, bağımsızlık anlayışımıza ters düşen askeri denetim konusunu kabul etmediğimizi belirterek ateşkes antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte işgal güçlerin memleketi boşaltmalarını istedik. Bu şarlar kabul edilirse barış görüşmelerine başlanabilirdi.

  5. Misak-ı Mili’den verilen ilk tavizi ve hangi olay(antlaşma) ile verildiğini belirtiniz. (10 Puan)
  Batum. Moskova Antlaşması (16 MART 1921 )

  6. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasının sonuçlarını yazınız. (10 Puan)
  a) M. Kemal TBMM’ne ait olan yasama ve yürütme yetkilerini kullanmaya başladı,
  b) M. Kemal İstiklal Mahkemelerinin kendisine bağlanmasıyla yargı yetkisine de sahip olmuştur,
  c) M. Kemal askerlik mesleğine milletin iradesiyle geri dönmüştür.

  7. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlıların eline geçmiş ve meclisin Kayseri’ye taşınılması düşünülmüştür. Sözü edilen olayın (savaşın) adını yazınız?(5 Puan)
  Eskişehir Kütahya Muharebeleri

  8. Teşkilatı Esasiye Kanunu(1921 Anayasası) hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?(5 Puan)
  I. İnönü Savaşından sonra

  9. Kurtuluş Savaşında Güney Cephemiz hangi anlaşma sonucunda kapanmıştır?(5 Puan)
  Ankara Antlaşması ile

  10. Lozan Barış Konferansında Avrupalılarla görüşen Türk heyetinin başkanı kimdir? (5 Puan)
  İsmet İnönü

  11. TBMM, M. Kemal’e üç ay süreyle Başkomutanlık yetkisini veren kanunu kabul etmiştir (5 Ağustos 1921). M. Kemal, yasama ve yürütme yetkisini doğrudan kullanmaya başlamıştır. M. Kemal, İstiklal Mahkemeleri’nin de kendisine bağlanmasıyla yargı gücünü de kullanmıştır. TBMM’nin Mustafa Kemal Paşa’ya bu şekilde olağanüstü yetkiler vermesinin amacı nedir?(5 Puan)
  Kararların hızla alınıp uygulamaya konulmasına yöneliktir. 2. #2
  salimziya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2007
  Mesajlar
  16

  Sorular hakkında yorumlarınızı bekliyorum

 3. #3
  gokce_m - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Nisan.2010
  Yaş
  39
  Mesajlar
  1

  Çok güzel hazırlanmış.Her şey en önemli özellikleriyle anlatılmış.Teşekkür ederim.

 4. #4

  ellerine sağlık kardeşim güzel olmuş.öğrencilerin bir kısmı maalesef okumadıkları için ve anlayamadıklarından dolayı testlerde başarılı olamadılar.onlara kurtarma sınavı yapacaktım,klasik soru istemişlerdi,sorularından da faydalanacağım.tekrar teşekkür ederim.

 5. #5
  gül28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17.Aralık.2008
  Yaş
  48
  Mesajlar
  154

  soruları bende cok beğendım..Her konudan sorulmuş..Bende sınavımda kullanmak uzere sorularınızdan aldım..

  Öğrencilerim yapabilecekler mi
  ALLAH&#39; ım!<br />Boşa bakanlardan<br /><br />Boşa susanlardan<br /><br />Boşa konuşanlardan eyleme

 6. #6
  mutenevvia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.Eylül.2008
  Yaş
  35
  Mesajlar
  2

  hocam sorularınız çok güzel, ezberden ziyade yoruma dayalı olması kesinlikle gerekli. bende buna benzer sorular hazırlamayı düşünüyordum. sizin sorularınızdan da faydalanacağım elbette. emeğinize sağlık...

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş