1-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(30puan)
A) Yeni Türk Devleti’nin rejiminin adının konulduğu ve devlet başkanı sorununu bitiren inkılap ………………………………………………………..dır.
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırka ekonomide ……………………………………………………. görüşünü benimsemişti.
C) Güney Cephesi’ndeki başarılarından dolayı Maraş şehrine T.B.M.M. …………… yılında “Kahraman” unvanı verdi.
D) TBMM ‘i …………………………. Savaşının ardından Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisini vermiştir.
E ) TBMM’İ I İnönü savaş’ından sonra Moskova’da…………………….ve ……………………ile antlaşmalar imzalamıştır.
F )İtilaf devletleri ………………………………….ile TBMM’ni hukuken tanımış oluyordu.
G)………………………………. sonucunda İtalyanlar Anadoludaki tüm birliklerini geri çektiler.
H)Misak-ı Milliyi ilk kabul eden itilaf devleti …………………………………..dır.
I)Sevr Antlaşmasına vurulan ilk darbe ………………………………Antlaşmasıdır.
İ)12 Ekim 1921’de imzalanan ……………………………………Antlaşması ile Doğu sınırı kesin şeklini alacaktır.
2-) Lozan’da çözümlenemeyen hangi sorun ile Yeni Türk Devletinin toprakları içinde egemenlik hakları kısıtlanmıştır.?açıklayınız.(10 puan)


3-- Lozan görüşmelerine giderken Türk heyetinin kesinlikle ödün vermeyeceği iki konu hangisidir? .(10 puan)4-) Kütahya- Eskişehir Savaşları sonucunda Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi ne gibi tepkilere yol açmıştır?Açıklayınız.(10 puan)

5-Yunanlıların batı cephesine yaptığı saldırıların temel amacı nedir?yazınız. .(10 puan)6-) Cumhuriyetin ilanın nedenleri nelerdir ? yazınız. .(10 puan)7-)Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları nelerdir?yazınız. .(10 puan)
8-)Şeyh sait ayaklanması karşısında alınan önlemler nelerdir?Yazınız. .(10 puan)