1-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(30puan)
A-) İstiklal Marşı ……………… savaşı sonucunda kabul edilmiştir.
B-)Misak-ıMilli’den verilen ilk taviz ……………….’un …………………’a bırakılmasıdır.
C-)Serbest Cumhuriyet fırkası ekonomide ……………………………………………………. görüşünü benimsemişti.
D-)TBMM’i ilk askeri başarısını ……………….karşı savaşılan …………cephesinde elde etmiştir.
E-)İtilaf Devletleri Sevr’ibir takım değişikliklerle kabul ettirmek için I. İnönü savaşından sonra ………………………………….ını düzenlemişlerdir.
F-) Misak-ı Milliyi ilk kabul eden Avrupa Devleti………………………………..dır.
G-)………………Antlaşması ile boğazların yönetimi Türklerin yer almayacağı bir komisyona bırakılmıştır.
H-)Fransızlar………………….Savaşından sonra …………………….Antlaşmasını imzalamıştır.
I-) Sevr Antlaşması’nın kararları Fransa’nın …………………..kentinde kararlaştırıldı
İ-)Sevr Antlaşmasındaki haklarından vazgeçen ilk devlet……………………………….Antlaşmasıyla …………………………….olmuştur.
2-) Tekalif-i Milliye Emirleri” nedir? Önemini açıklayınız.(10 puan)


3-) Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların nasıl çözümlendiğini karşısına yazınız. .(10 puan)

Boğazlar :Osmanlı Borçları :
4-Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra çözüme ulaşamayan konular nelerdir?belirtiniz. .(10 puan)

5-)Mudanya Ateşkes Antlaşmasının önemini açıklayınız. .(10 puan)


6-)Cumhuriyetin ilanını sonuçları nelerdir.Yazınız. .(10 puan)


7-)Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını belirtiniz. .(10 puan)
8-)Çok Partili döneme geçişin nedenlerini yazarak bu dönemde kurulan partilerin adlarını yazınız. .(10 puan)