2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………………………..11.SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SINAVI SORULARI
-AAAA-
A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D),yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(20 puan)
1-(…..) Milli Mücadele döneminde ilk düzenlenen kongreler Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’dir.
2-(…..) Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ruslara karşı mücadele verilmiştir.
3-(…..) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti doğuda Ermen devleti kurulmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.
4-(…..) Sivas’ta bir kongre toplanmasına Havza Bildirgesi ile karar veridi.
5-(…..) Amasya Görüşmeleri İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında yapılmıştır.
6-(…..) Eskişehir-Kütahya Muharebeleri düzenli ordunun ilk zaferidir.
7-(…..) TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa’dır.
8-(…..) M.Kemal Büyük Taarruz sonrası TBMM tarafından Gazi ve Mareşal unvanı ile ödüllendirilmiştir.
9-(…..) Saltanatın kaldırılması I.TBMM’nin yaptığı ilk ve son inkılaptır.
10-(…..) İstanbul’un işgali ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılması TBMM’nin açılmasını zorlaştırmıştır.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(20 puan)
1-Manda ve himaye fikri ilk kez ………………………… Kongresi’nde reddedildi.
2-M.Kemal …………………………… sıfatıyla Samsun’a gönderilmiştir.
3-Misak-ı Milli kararları son …………………………………kabul edilmiştir.
4-Ermeni sorunu ilk defa ……………………………..Antlaşması ile ortaya çıkmıştır.
5-Bütün cemiyetler ………………………………….’de bir çatı altında birleştirlmiştir.
6-Güney sınırımız ………………………………..Antlaşması ile belirlenmiştir.
7-İstiklal Marşı ……………………….. tarihinde kabul edilmiştir.
8-TBMM Hükümeti ……………………….. Muharebesi sonucunda Londra Konferansı’na davet edilmiştir.
9-…………………………………..ile birlikte 1683 Viyana bozgunandan itibaren Türk ordusunun geri çekilişi durmuştur.
10-Milli Mücadele’de düzenli ordunun kazandığı ilk zafer …………………………………’dir.

C-Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.(10 puan)
1-Kuvvetler Birliği:


2-Tekalif-i Milliye:


3-Teşkilat-ı Esasiye:


4-Misak-ı Milli:


5-İstiklal Mahkemeleri:


D-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(Her soru 10 puandır.)
1- TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmalar hangileridir?Sınıflandırarak yazınız.










2- Düzenli ordunun kurulma nedenleri nelerdir?










3- Saltanatın kaldırılması ile TBMM neyin önüne geçmek istemiştir?









4- Amasya Görüşmeleri’nde alınan en önemli karar nedir?








5- Amasya Genelgesi’nin Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir?
















Sınav süresi 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim.