2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………………………….. 11.SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SINAVI SORULARI
-BBBB-
A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D),yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(20 puan)
1-(…..) Temsil Heyeti’nin kurulması ilk defa Sivas Kongresi’nde kararlaştırıldı.
2-(…..) Amasya Genelgesi ile ilk defa İstanbul Hükümeti’ne tepki gösterilmiştir.
3-(…..) TBMM’NİN açılış amaçlarından biriside milli iradeyi egemen kılmaktır.
4-(…..) Yurtta toplanan on kongre Pozantı Kongresi’dir.
5-(…..) Sevr Antlaşması Paris Barış Konferansı sonrasında yapılmıştır.
6-(…..) İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918’den beri yerleşmiş oldukları İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal ettiler.
7-(…..) Amasya Görüşmeleri İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında yapılmıştır.
8-(…..) Meclis-i Mebusan’ın toplanması ilk defa Sivas Kongresi’nde istenmiştir.
9-(…..) Temsil Heyeti Erzurum Kongresi ile birlikte tüm yurdu temsil eder hale getirildi.
10-(…..)

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(20 puan)
1-Yeni Türk Devleti’nin ilk …………………… olan ……………………… Esaiye’de güçler birliği benimsenmiştir.
2-M.Kemal ………………………….. Kongresi öncesinde askerlik mesleğinden istifa etmiştir.
3-İstiklal Marşı ………………………….. tarihinde kabul edilmiştir.
4-Doğu sınırımız …………………………… Antlaşması ile çizilmiştir.
5-Milli Mücadele’nin amacı gerekçesi ve yöntemi ……………………………….. belirlenmiştir.
6-………………………………… sonucunda İtalyanlar Anadolu’daki tüm birliklerini geri çektiler.
7-Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk batılı devlet ………………………..’dır.
8-Ermeni sorunu ilk defa ……………………………. Antlaşması ile ortaya çıkmıştır.
9-…………………………………… Muharebesi Milli Mücadele döneminde düzenli ordunun ilk zaferidir.
10-M.Kemal …………………………….sıfatıyla Samsun’a gönderilmiştir.

C- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.(10 puan)
1-İstiklal Mahkemeleri:


2-Tekalif-i Milliye:


3-Kuvvetler Birliği:


4-Teşkilat-ı Esasiye:


5--Misak-ı Milli:D-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(Her soru 10 puandır.)
1- Amasya Genelgesi’nin Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir?2- Amasya Görüşmeleri’nde alınan en önemli karar nedir?
3- TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmalar hangileridir?Sınıflandırarak yazınız.
4- Düzenli ordunun kurulma nedenleri nelerdir?5- Saltanatın kaldırılması ile TBMM neyin önüne geçmek istemiştir?


Sınav süresi 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim.