2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….. 11.SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI
-AAAA-
A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D),yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(20 puan)
1-(…..)Serbest Cumhuriyet Fırkası cumhuriyetçilik ve milliyetçilik konularında Cumhuriyet Halk Fırkası ile aynı görüşü paylaşmasına rağmen ekonomide devletçiliği savunuyordu.
2-(…..) 3 Nisan 1930 yılında kabul edilen bir kanunla kadınlar,milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde ettiler.
3-(…..) Saltanatın kaldırılması I.TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkılaptır.
4-(…..) TBMM’nin I.İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra, 13 Ekim 1921 yılında Fransızlarla imzaladığı Ankara Antlaşması ile güney sınırı(Hatay hariç) belirlendi.
5-(…..) Amasya Görüşmesi’nde alınan en önemli karar Mebusan Meclisi’nin toplanması kararıdır.
6-(…..) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya ve İstanbul savaşılmadan kazanılmış oluyordu.
7-(…..) Sivas Kongresi toplanış şekli bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir.
8-(…..) Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ruslara karşı mücadele verilmiştir.
9-(…..) I.İnönü Muharebesi düzenli ordunun ilk zaferidir.İstanbul’un işgali ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılması TBMM’nin açılmasının önünü açmıştır.
10-(…..) Ermeni meselesi ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslar arası bir mesele olarak ortaya çıkmıştır.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(20 puan)
1-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi ……………………………………’dir.
2-TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf devleti ……………………………….., Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk batılı devlet ise ………………………………….’dir.
3- Kurtuluş Savaşı’nın amaç , gerekçe ve yöntemi ……………………………………’nde belirtilmiştir.
4-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı …………………………….., ilk başbakanı ise …………………………………..’dür.Doğu illerini temsilen Temsil Heyeti ………………………………… Kongresi’nde oluşturuldu.
5-.İtilaf devletleri 13 Kasım 1918’den beri yerleşmiş oldukları İstanbul’u ……………………………… tarihinde resmen işgal ettiler.
6- TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalarda ve asker kaçakların önlemek için ………………………………… kuruldu.
7- İstiklal Marşı ……………………………. tarihinde kabul edilmiştir.
8- 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan …………………………Antlaşması ile Türk tarihinde yeni bir dönem açılmıştır.
9- 3 Mart 1924’te kabul edilen kanun ile Öğretimde birliği sağlayan ………………………………. Kanunu kabul edildi.
10- Atatürk’ün emriyle 12 Temmuz 1932’de Türk dilinin dünya dileri arasındaki yerini alması için ……………………………………… kuruldu.
C-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(Her soru 10 puandır.)
1-Atatürk inkılâplarının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
2-Saltanat ne zaman kaldırılmıştır? Kaldırılma sebeplerini yazınız.
3-Türk Medeni Kanunu, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hangi ülkelerden alınmıştır? Yıllarıyla birlikte yazınız.
4-Çok Partili Hayata geçiş denemeleri aşamasında hangi partiler kurulmuştur? Kuruluş yıllarıyla birlikte yazınız.
5-Atatürk inkılâplarına karşı gerçekleştirilen 2 önemli gerici olaydan kısaca bahsediniz.
6-Atatürk’ün ölümünden sonra Misak-ı Milli doğrultusunda Türkiye lehine çözümlenen mesele nedir?