1.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (20 puan)
a) İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti ………… dır.
b)Hükümdar adına para bastıran ilk Türk devleti …………. dir.
c) ………………. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.
d) Manas Destanı ………………. ‘a aittir.
e) ………….. Hazar Denizi ile Karadenizin kuzeyi arasında yaşamış Türk topluluğudur..
2.Aşağıdaki boş bırakılan yerleri sağ taraftaki olaylarla eşleştiriniz. Her boşluğa sadece bir harf gelmelidir.
(20 puan)
(…..)1- Hz.Ebubekir A- İlk deniz savaşı yapıldı
(…..)2- Hz.Ömer B- Halifelik saltanata dönüştü
(…..)3- Hz.Osman C- Kur’an kitap haline getirildi
(…..)4- Hz.Ali D- Hendek Savaşı yapıldı
(…..)5- Hz.Muaviye E- Mısır,Filistin,Suriye,İran ve Azerbeycan fethedildi
F-Sıffın savaşı ile İslam Dünyasında ayrılıklar yaşandı
G-Mekke fethedildi
3.Aşağıdaki ifadeleri (D) veya (Y) şeklinde cevaplayınız.( 20 puan)
a- (……)Arabistan’da İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denirdi.
b- (……) İslamiyet öncesi Arabistan’da haram aylarda savaşlar şiddetlenirdi.
c- (……)İslamiyet öncesi Arabistan’da kan davaları yaygındır
d- (……)İslamiyet öncesi Arabistan’da çölde yaşayan Araplara medeni denirdi.
e- (……)İslamiyet öncesi Arabistan’da kadına değer verilmezdi.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 10 puan toplam 40 puandır.

4) İlk Müslümanların isimlerini yazınız.

5) Hicret nedir? Tanımlayınız.


6)Bedir Savaşının sonuçlarını yazınız.7)Hz.Muhammed(SAV) Veda hutbesinde hangi konulardan bahsetmiştir?Yazınız.