ZEVE ANADOLU LİSESİ
11 TM-C SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTIĞI
(II. KANAAT DÖNEMİ)
Kurul Başkanı: Yaşar ŞEPİK ( Md. Yrd.)
Sınıf Öğretmenleri: Alpaslan KILIÇ, Muhittin ÖZDEMİR, Suna YAĞAN KAPLAN, İbrahim AVCI, Ramazan KIYMAZ, Ramazan HONAMLIOĞLU, Çiğdem ASLAN, Salih KARAKOÇ, Memduh KILIÇ, Rıdvan ATSIZ, Fesih ATLI, Dinar NİHAL.
TUTANAK NO TARİHİ

2 18-02-2011GÜNDEM

1- Yoklama,
2- Açılış Konuşması,
3- I. Kanaat Dönemi Tutanağının okunup, değerlendirilmesi,
4- Sınıf Rehber Öğretmenin Açıklamaları,
5- Ders Öğretmenlerinin Açıklamaları,
6- Öğrencilerin Değerlendirilmesi,
7- Başarıyı Arttırıcı Önlemler,
8- Ödevler,
9- Yazılı Yoklamaların Planlanması,
10-Dilek ve Temenniler.GÖRÜŞMELER

Zeve Anadolu Lisesi 11-TM-C sınıfı, sınıf öğretmenleri kurulu 2010-2011 öğretim yılı 2. kanaat dönemi toplantısını yapmak üzere Lise Müdür Yardımcısı Yaşar ŞEPİK Başkanlığında, 18.02.2011 tarihinde saat 15:30’da okul kütüphanesinde toplandı.

Gündemin 1. maddesi gereği, sınıf rehber öğretmeni Alpaslan KILIÇ tarafından ad okunarak yapılan yoklama sonunda; Matematik ve Geometri Öğrt Muhittin ÖZDEMİR, Türk Dili Öğrt. Ramazan KIYMAZ, Almanca Öğrt. Salih KARAKOÇ, Trafik Dersi Öğrt. Dinar NİHAL, İngilizce Öğrt. Suna YAĞAN KAPLAN, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğrt. İbrahim AVCI, Edebiyat Öğrt. Çiğdem ASLAN, Sosyal Etkinlik Dersi Öğrt., Fesih Atlı, Coğrafya Öğrt. Ramazan HONAMLIOĞLU toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve gündemin ikinci maddesine geçilmiştir.MADDE-2) Açış konuşmasını başkan Yaşar ŞEPİK yaptı: “Okulumuz adına iyi bir dönem geçirdik. Genelde öğrencilerimiz başarılılar ve kişilik açısından da çok fazla sorun yaşamadık. Hususi olarak lise üçlere baktığımızda üniversiteye giden yolda son adımlarını atıyorlar. İlk dönem verimli bir hazırlık devresi geçirdiler. Fakat, önemli olan çalışma azim ve gayretinin sene sonuna kadar sürdürülmesi. Bu açıdan şu anda yaptığımız toplantı büyük önem arz etmektedir. Teşekkür ederim.”MADDE-3) İlk dönem tutanağı sınıf öğretmeni Alpaslan KILIÇ tarafından okundu. Alınan karar ve söylenenlerin genelde uygulandığı görüldü. Alpaslan KILIÇ: “Öğretmen arkadaşlara sınıf rehber öğretmeni olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, lise üçlerin hem ders hem de kişilik olarak yetiştirilmelerinde tüm arkadaşlar gayret gösterdiler. Bazı öğrencilerde görülen problemler tüm hocalarımızın yardımlarıyla halledildi. Teşekkürler.”MADDE-4) Sınıf rehber öğretmeni Alpaslan KILIÇ: “Bu dönemde hızlı bir çalışma temposu bizi bekliyor. Bu kısa sürede öğrencilerin kişisel problemlerini en az düzeye indirip, öğrencilere maksimum seviyede bir ders çalışma temposu yakalatmamız gerekiyor. Bu arada velilerin de eğitime katkı sağlaması gerekiyor. Benim arkadaşlardan ricam, ilk olarak ders ve sosyal açıdan yetersiz olan öğrencilerin tespit edilmesinde yardımcı olunması. Bu tespit yapıldıktan sonra işlerimiz kolaylaşacaktır. Bir diğer madde de, öğrencilerimize ders dışı etkinlik olarak uygulayacağımız ygs-lys denemelerinde yapamadıkları konu ve soruların tespiti, yapamama nedenleri ve başarılı olma yolunda her bir branşta yapılması gerekenlerin tespiti olacak. En kısa zamanda en yüksek verimle çalışıp, öğrencilerimizi, milli eğitim temel kanununda belirtilen ilkeler doğrultusunda yetiştirmemiz gerekiyor.” Dedi ve beşinci maddeye geçildi.MADDE-5) Derse giren öğretmenlerin görüşleri:

Matematik Öğretmeni Muhittin ÖZDEMİR: “ 11 TM-C sınıfındaki öğrenciler eşit ağırlık bölümü öğrencileri olduğu için, derse katılım genelde yüksek. Şu anda derse ilgisiz olan birkaç öğrenci var. Bu problemin aşılması için derslerden kalan vakitlerde YGS ve LYS’ye yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hal, hareket ve davranışlar açısından beni üzen öğrenci yok. Öğrencilerin şu anda stresli olduğunu düşünerek, onları rahatlatıcı programlar yapılmasını tavsiye ediyorum.Teşekkür ederim”

Coğrafya Öğretmeni Ramazan HONAMLIOĞLU: “ Öğrenciler kişilik yönüyle iyiler ve çalışıyorlar. Ancak sadece çalışmak yetmiyor, derslerin mantığını da kavramak gerekiyor. Bu noktada dersin zor olmadığını, gayret edilirse başarılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Genel olarak sınıftan bir şikayetim yok.Teşekkür ederim.”

Tarih Öğretmeni Alpaslan KILIÇ: “Tarih dersi için genel kültür sağlayıcı bilgileri ön plana çıkardığımızda öğrencilerin ilgisini çekebiliyoruz. Genel başarı durumları iyi. Davranış noktasında da olumsuz bir durum yok.Teşekkür ederim”

Türk Dili Öğretmeni Ramazan KIYMAZ: “Şu anda sınıfın genelinden memnunum. Ancak bu öğrencileri ders çalışmaya teşvik noktasında beraber hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.”

İngilizce Öğretmeni Suna YAĞAN KAPLAN: “İlk dönem itibariyle öğrencilerden bir şikayetim yok. Dersimiz zevkli bir ders. Fakat, öğrenciler özellikle üniversite sınavlarında bu dersin soruları çıkmayacağı için bu derse diğer dersler nazaran biraz soğuk bakıyorlar bu da zaman zaman zorlanmalarına sebep oluyor. Bunun için öğrencilerin sabırlı olması ve ısrarla çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için bizlere büyük iş düşüyor. Ahlak, hal ve hareket açısından sıkıntılı olduğumuz öğrenci yok.Teşekkür ederim.”dedi ve altıncı maddeye geçildi.

Trafik ve proje tasarım öğrt. Dinar NİHAL: İlk dönem bu sınıfın derslerine girmemiştim ancak ilk hafta itibari ile sınıfın genel öğrenci durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bu dönem iyi bir eğitim-öğretim ortamı olur. Teşekkür ederim.

Almanca Öğrt. Salih KARAKOÇ: Dersimiz ikinci yabancı dil ve üniversite sınavlarında soru çıkan bir ders olmadığı için öğrencilerimiz bu derse bir miktar soğuklar ama ders işlenişi ve günlük yaşamda kullanma imkanı olduğu için öğrenmeye hevesli görünüyorlar. Bu açıdan öğrencilerden umutluyum. Teşekkür ederim.

Edebiyat Öğrt. Çiğdem ASLAN: Öğrencilerimiz ilk dönem itibari ile genelde başarılı olmuşlardır. Öğrencilerimiz arasında sıkıntı yaratacak birileri olduğunu düşünmüyorum. Umarım ikinci dönem de ilk dönem gibi hatta daha başarılı bir şekilde biter. Teşekkür ederim.


MADDE-6) a) Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler:
10 öğrencimiz bütün derlerde başarılıdır ve 9 öğrencimiz teşekkür belgesi almıştır.
b) Bazı derslerden başarılı olan öğrenciler:
9 öğrencimiz 1 dersten başarısız olmuştur. 4 öğrencimiz ise 2 dersten başarısız olmuştur.MADDE-7) *Başarılı öğrencilerin seviyesini arttırmak için; ders dışı faaliyetlerle bu tip öğrencilerin ufkunun genişletilmesi, başarılı örneklerin gözler önüne serilmesi ve teşvik edilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

*Bazı derslerde başarılı olamayan öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin araştırılması, bu başarısızlıkların giderilmesi için ders öğretmeni ve rehber öğretmenin birlikte hareket etmesi kararlaştırıldı.

Bunların dışında, öğrencilerin ders dışı gereksiz uğraşlarla vakit geçirmemesi için, araştırma ağırlıklı ödevler verilmesi ve bu ödevlerin takip edilmesi kararlaştırıldı.MADDE-8) Ödevlerin daha önceden belirlendiği gibi Nisan ayında toplanacağı hatırlatıldı. Alpaslan KILIÇ: “Ödevler Nisan ayında toplanacağına göre, bir an önce öğrencilerimize hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Ödevlerin gidişatını incelemeli ve öğrencilere yol göstermeliyiz.” Dedi ve 9. maddeye geçildi.MADDE-9) Yazılı yoklamala tarihlerine dikkat edilmesi ve herkesin bu konuda hassas olması kararlaştırıldı.MADDE-10) Kurul başkanı Yaşar ŞEPİK başarılı bir ikinci dönem geçirilmesini dileyerek toplantıyı bitirdi.


Türk D. Ve E. Öğrt. Matematik Öğrt. Geometri Öğrt.Tarih Öğrt. Fizik Öğrt. Biyoloji Öğrt.

İngilizce Öğrt. Din K. Ve Ahlak B. Öğrt. Müdür YardımcısıOkul Müdürü