T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KÖRFEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ SENE sonu ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
TOPLANTI NO :3
TOPLANTI TARİHİ :12.06.2012
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ :10.00
DERS : tarih Grubu Dersleri ( 9. Sınıf Tarih, 10. Sınıf Tarih, 11. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve ATATÜRKÇÜLÜK )
TOPLANTIDA BULUNANLAR : Osman TAŞKIN ( tarih Öğretmeni - Okul Müdürü), Sadettin ÇALIŞ(Tarih öğretmeni)

2011- 2012 Eğitim ve Öğretim yılı sonunda yapılan tarih dersleri zümre öğretmenleri toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilerek görüşülmüştür.

GÜNDEM MADDELERİ :
1. Açılış ve Yoklama
2. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi
3. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi
4.Ders araç ve gereçlerinin kullanımı
5. Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi
6. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi
7. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi
8. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi
9.Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi
10.Dönem ödevlerinin görüşülmesi
11.Ele ele projesinin görüşülmesi
12. Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.12.06.2012 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı Osman TAŞKIN’ın iyi dilek temennileri ile açılmıştır.
2. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi:
Yapılan zümre toplantısında zümre öğretmenlerinin girdiği dersleri yıllık planlara uygun olarak işledikleri ve konuları bitirdikleri tespit edilmiştir. Ancak yine de 10. Sınıflardaki ders yükünün haftalık 2 saatlik derslerde yeterince işlenemediğini , ders müfredatının hafifletilmesi gerektiğini her iki zümre öğretmeni de kabul etti.
3. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi:
Tarih grubu zümre öğretmenlerinin 2011-2012 Eğitim - Öğretim yılı sonunda okul idaresine verecekleri konu bitirim raporlarından alınan verilere göre konuları müfredat programlarına uygun olarak işledikleri ve bitirdikleri tespit edilmiştir. Bu durum ders kesim raporu halinde okul idaresine verilmiştir.
4. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı:
Bu konuda tarih derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilere duyurulmasının, tanıtılmasının ve bu araç ve gereçleri kullanmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda tarih dersleri için gerekli olan araç ve gereçlerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Projeksiyon cihazının kullanılmasının ders verimini önemli oranda arttırdığı ortak görüş olarak kabul edilmiştir. tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ, ders veriminde daha fazla artışın olabilmesi için branş dersliklerinin oluşturulmasının yerinde olacağını söyledi. Her sınıfta sürekli bilgisayar ve projeksiyon cihazı takıp sökmenin zor olduğunu bunun da verimi düşürdüğünü belirtti. tarih sınıfının oluşturulması halinde daha geniş bir serbestlik içinde hareket edileceğini, sınıfın istenildiği şekilde dekore edilebileceğini, küçük bir müze köşesi oluşturulabileceğini, posterler, haritalar ,portreler asılacağını , bunun da öğrencilerin motivesini önemli oranda arttıracağını söyledi.
5. Bir önceki zümre tutanaklarının görüşülmesi:
II. Dönem zümre tutanakları incelendi. Alınan kararlar zümre başkanı Osman TAŞKIN tarafından okundu. Alınan kararlara zümre öğretmenlerinin titizlikle uyduğu ve başarıyla uygulandığı görüldü.
6. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi:
Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlara 2488 sayılı Tebliğler
Dergisi ve azınlıkla ilgili konuların da 2538 ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde yansıtıldığı görülmüştür.Sınıf / Şube
Dersin Adı Toplam
Öğrenci
Sayısı Başarılı
Öğrenci
Sayısı Başarısız
Öğrenci
Sayısı Başarı Yüzdesi Not Ortalaması
9 – A TARİH-9 30 30 0 % 100
9 – B TARİH-9 29 29 0 % 100
9 – C TARİH-9 30 30 0 % 100
9 – D TARİH-9 30 30 0 % 100
10 – A TARİH-10 30 30 0 % 100
10 – B TARİH-10 29 29 0 % 100
10 – C TARİH-10 29 29 0 % 100
10 – D TARİH-10 30 30 0 % 100
11– A T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 29 30 0 % 100
11– B T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 29 29 0 % 100
11– C T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 29 29 0 % 100
11– D T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 29 29 0 % 100

7. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi:


8. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi:
tarih dersleri işlenirken anlatım, soru-cevap, tartışma, rol oynama, örnek olay, beyin fırtınası, münazara gibi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Yıl boyunca ders anlatılırken tüm tekniklerin başarılı bir şekilde kullanıldığı her iki zümre öğretmenince ifade edildi. tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ, ders anlatımında münazaranın çok etkili olduğunu belirterek gelecek yıl okuldaki gösteri sahnesinde tarih içerikli tiyatro gösterilerinin yapılmasının ,öğrencilerin tarihe olan ilgisini daha da arttıracağını söyledi. Bu amaçla okulumuza tarihi içerikli kostümlerin alınmasının faydalı olacağını ,okul bütçesinin bu konuda yardımcı olmasını istedi.

9. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi:

Haftalık ders saati 1 veya 2 olan dersler için her dönem en az iki yazılı, haftalık ders saati 3 veya daha fazla olan dersler için de her dönem en az üç yazılı yapılması sınav yönetmeliğe göre zorunlu olduğundan tüm derslerimiz iki saat olduğu için iki yazılı yapılması ve bu yazılı sınavlardan birisinin ortak sınav olması daha önceki zümre toplantılarında orta karar alınmıştır. İl genelinde uygulanan el ele projesi gereği ortak sınavların yapılması zorunlu olmakla birlikte uygulama da bazı aksaklıklar görülmektedir. Sınavların güvenirliliği konusunda şüphe uyandıran durumlar bulunmaktadır. Bu şüphe uyandıran durumların kurul toplantısında dile getirilmesi ortak karar olarak alınmıştır.
10. Dönem ödevlerinin görüşülmesi:
2300 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki ödev yönetmeliğine göre yıllık ödevler ilk iki ay içerisinde verilmiş ve nisan ayının ikinci haftasından itibaren toplanmıştır.

11. Kocaeli ilinde uygulanan el ele projesinin, özellikle sınav analizlerinin yapılması açısından büyük fayda sağladığı her iki zümre öğretmeni de ortak görüş olarak ifade etti. Ancak uygulama da bazı sıkıntılar yaşandığı da ortadadır. Sınavların test olması dolayısı ile kalabalık sınıflarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Sınav salonu olmayan okullarda, kalabalık sınıflarda bu sorun nasıl çözülür, bu konu da il milli eğitim neler yapabilir şeklinde bir beyin fırtınası yapılmış durum el ele projesi raporunda belirtilmiştir.

12. Dilek ve Temenniler:

Zümre Başkanı Osman TAŞKIN yıl sonu zümre toplantısının iyi dilek temennileri ile kapatmış ve iyi tatiller dilemiştir.Sadettin ÇALIŞ UYGUNDUR
Tarih Öğretmeni
12.06.2012
Osman TAŞKIN
Zümre Başkanı
Okul Müdürü