A. YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU kısa özeti için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
1. Savaş Öncesindeki Gelişmeler

a. Japonya kısa özeti için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
b. İtalya kısa özeti için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


c. Ülkeler arası Gruplaşmalar

  • Naziler Avusturya ile ilgilenmeye başlayınca 1935’de İngiltere, Fransa ve İtalya ortak bir cephe kurdu.
  • İtalya’nın Habeşistan’ı işgali İngiltere ile arasının bozulmasına, Fransa’da 1936’da Halk Cephesinin iktidara gelmesi Fransa’nın Rusya’ya yaklaşmasına ve böylece ortak cephenin dağılmasına sebep oldu.
  • Almanya’nın 1936’da Avusturya’nın bağımsız bir devlet olacağına garanti vermesi, Fransa, İngiltere ve Rusya ile ilişkileri kötü olan İtalya’nın Almanya’ya yaklaşmasına ve “Berlin-Roma Mihveri”nin kurulmasına zemin hazırladı.
  • 1936 yılında SSCB’deki rejimden rahatsız olan Almanya ile Asya içlerine ilerleme konusunda önündeki en büyük engel olarak SSCB’yi gören Japonya “Berlin-Tokyo Mihveri”ni kurdu. Bir yıl sonra İtalya’nın da katılımı ile “Berlin-Roma-Tokyo Mihveri” kurulmuş oldu. (5 Kasım 1937)

d. Almanya kısa özeti için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
e. Savaş Yılı: 1939 kısa özeti için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...