Lebounion Meydan Savaşı

Bizans'ın 3 asır daha yaşamasını sağlayan savaş.

Yıl 1091. Bizans'ın başında Aleksios Kommenos. Balkanlar'da Peçenekler ve Kumanlar, Anadolu'da I. Kılıç Arslan, denizlerde Çaka (Çakan) Bey. Bizans'ın sonu yaklaşmakta, her yanı Türkler ile çevrili.

Bizans'ın tek kurtuluşu var; "Türk'ü Türk'e kırdırmak."

Peçenekler müttefiki Çaka Bey'i bekliyordu.

Kumanlarla ittifak yapan Bizans, bugün yeri tam olarak tahmin edilemeyen Lebounion Savaşı'nda Kumanların Peçenekleri tarih sahnesinden silmesini sağladı. (28 Nisan 1091) Devlet teşkilatı olmayan ordusu nereye giderse halkı da oraya giden Peçenekler çoluk çocuk katledildi.

Savaşı Bizans İmparatoru'nun kızı Anna Comnenna şöyle anlatıyor:

“İki ordu çarpışmaya başladığında görülmedik kıyım yaşandı. Peçeneklerin kılıçtan geçirilmesi öyle korkunçtu ki, sanki tanrı bu halkı terk etmişti. Bütün bir ulus kadınlarıyla çocuklarıyla tümüyle yok edildi.”