Tapo Kağan Dönemini okumadan önce I. Kök Türk Devleti'nin kuruluşu ders notunu okumak için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... , Mukan Kağan Dönemi konu anlatımını okumak için buraya Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

Tapo Kağan Dönemi (572-581)

+ Tapo Kağan, ülke sınırlarının genişlemesinden ötürü ülkenin doğusunu yeğeni İşbara Kağan'a, Batısını da kardeşi Jo-tan'a vermiştir.
+ Tapo Kağan'ın Budizm dini'ne girmesi, halkı ile arasını açmıştır.
+ Yaptığı başarısızlıklar sonucunda itibarı iyice sarsılmıştır.
+ Tapo Kağan'ın ölümünden sonra Kök Türklerin başına kurultay kararı ile İşbara Kağan geçmiştir.
+ İşbara Kağan zamanında Çin, Türkleri asimile etmeye yönelik çalışmalarını daha da artırmıştır.

I. Köktürk Devleti'nin 2'ye Bölünmesi ve Yıkılışı


+ Kök Türk Devleti kuruluşundan 30 yıl sonra, iç karışıklıklar sonucunda 582 yılında resmen ikiye ayrılmıştır.
+ Doğu Kök Türk Devleti 630 yılında, Batı Kök Türk Devleti ise 659 yılında Çin egemenliğine girmiştir.